lördag 28 december 2019

Medlemsträff GFF 3 januari 2020

Nedervallens fäbodstuga i vinterskrud
Varmt välkommen på Medlemsmöte på Utegården i Älgnäs!
Ordf.Calle har skissat på några frågor som vi kan prata om och då blir det en förberedelse för mötet på LSt med Jenny Larsson, Berit Lövgren mfl:
Rovdjursläget:
Rovdjur - Tamdjur- Egna företagare - Arbetsmiljöverket.
Biologisk mångfald - Naturvårdsverket
Stöden Jordbruksverket
Åtaganden - stöd, egna djur, lånade djur,
Fäbod i bruk och Mulbetesrätt, grannar. Informationsansvar LST?!
Resurscenter för Utmarksbruk.
Nyetableringar
GävleDala Sedvanerättsgupp
Knytis med Julgröt som grund!

lördag 14 december 2019

Julhälsning med inbjudan till ostkurs

Victorias får i julmundering!
God Jul och Ett Gott fäbodår 2020,
det vill vi i GFF önska alla våra bloggläsare!

Och med det bjuda in till en fördjupningsostkurs 20-21 januari
anordnad av Eldrimner.
Kursen är subventionerad för fäbodbrukare eller blivande, genom
Eldrimners fäbodprojekt.
Ostkurs Eldrimner jan -20
Kontakt: Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri, birgitta@eldrimner.com, 010-225 33 74
Passa på, det är bara hälften av ordinarie pris!

måndag 2 december 2019

Fäbodkultur- vad är det enligt ISOF?

I
Nu är vi inne i Advent, kan det bli lite vila för fäbodfolket?
Med tid för läsning?
Här finns ett tips från ISOFs hemsida och det är
alltid spännande att läsa vad andra skriver om Fäbodkultur!
ISOF är Institutet för språk och folklivsforskning och där finns Fäbodkulturen omnämnd och omskriven.
Det är också ISOF som har hand om frågan Immateriellt kulturarv.
Hit kan vi kan skicka våra bidrag, stora som små om båra erfarenheter av det immateriella kulturarvet.

Jag tänker skriva lite om Skavfräken/Skärfe,  en art inom fräkenväxterna, 
som användes  för att rengöra messmörsgrytorna.
En riktigt bra beskrivning på detta finns på finns på www.gravlingsnaturprodukter.se

Med önska om en fin adventstid!