söndag 5 september 2021

Ny styrelse för GFF 2021

 

Vi har haft årsmöte i GFF och en ny styrelse är vald.
Så här ser uppställningen ut:
ordförande vakant 
Lena Bergils vald på 2 år,
Sofie Fredriksson, vald på 2 år
Björn Brink vald på 1 år
Kvar 1 år, tidigare val Carin Gisslén-Schönning, sammankallande

Suppleanter:
Sune Pettersson 2 år
Killan Norell 2 år
Dennis Olsson 1 år

Lena Åkerlind adjungerad och arvoderad kassör

Valberedning :
Olle Berglund 3 år
Annika Rudolfsson 2 år
Vakant 1 person
Mer information kommer!