söndag 23 december 2018

God jul och ett Gott nytt år 2019

Jul i Kättboåsen, foto Yvonne Smedberg

Ett Gott nytt fäbodår tillönskas er alla bloggläsare!

Har ni tid att läsa så rekommenderar vi senaste numret av  Biodiverse från CBM/SLU.
Flera intressanta artiklar bla om "Högre ersättningar för större miljönytta" och "Det ska vara positivt att gynna biologiska mångfald". Ett erkännande av fäbodbrukarnas arbete.
Hoppas deras önskningar blir verklighet!

onsdag 12 december 2018

Nationella Skogsprogram ska bearbetas regionalt


Genom Gävleborgs fäbodförenings kontakter med Sofie Shry på Länsstyrelsen, kommer styrelsen att ha en träff med henne för att
framföra synpunkter i en sk hearing kring
Nationella Skogsprogrammet
Träffen blir onsdagen den 19 december på Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs kl 13. Anmälan till ordf. calle@brinkengard.se
Läs och begrunda och kom med inpass till styrelsen.
Se aktuella medlemmar under fliken om GFF.
För övriga rekommenderar vi LRFs öppna möte på Nytorp
torsdag 13 dec kl 18.30.

Här finns nu Sofies minnesanteckningar från mötet: Minnesanteckningar 19 dec -18

FSF riksföreningens remisssvar om Handlingsplan för skogen

En intressant länk om Skogsfrågor skriven av vår ordförande emeritus Kelvin Ekeland, finns på bloggen http://iale.se/sw/landskapsbloggen

måndag 10 december 2018

Fäbodkurs till sommaren 2019?

Fäbodkurs 2019
Plötsligt så anordnas det, det vi frågat efter!
Nästan som en julklapp nu i Adventstid.
En kurs vid veckoslut under 6 månader (maj-sept) vid
Idfjärdsvallen, Stålnäs i Söderhamns kommun.
Något för framtidens fäbodbrukare/avbytare?
Kursen är en del i konceptet Småbruk vid Vuxenutbildningen CFL i Söderhamn.
Smörtillverkning vid Myhrbodarna.
Foto Linnea Damberg

I kursen ingår 2 veckors praktik på fäbod.
SLU mfl är medfinansiär/samverkanspartner

Ansökan ska helst lämnas före 15 april 2019.
Ansökningsblankett hittar du på CFL's hemsida
http://www.hufb.se/vuxenutbildning/cflsoderhamn.
Utbildningen startar 17 maj.
För mer upplysningar: 010454 12 80


torsdag 6 december 2018

Svedbovallen har vilat och öppnar igen sommaren 2019

Ja, både får och personal på Svedbovallen har vilat denna sommarsäsong.
MEN icke utan verksamhet på annat plan av det mera kreativa slaget!
Via Leaderbidrag har de dragit upp riktlinjer till stor inspiration för oss alla! Så här berättade Märit Andersson för oss på Knytkraftskonferensen i Järvsö 25-26 oktober


Svedbovallen och framtiden
       Vi gör det tillsammans
       Kommunen tar ett aktivt ägaransvar och anpassar lokaler och platsen till dagens krav för livsmedelsproduktion
       En fäbodbrukare tar ansvar för djurskötsel och produkttillverkning
       Caféverksamheten utvecklas av annan aktör
       Hembygdsföreningen arbetar med det kulturhistoriska bevarandet
       Leader – gör det möjligt!
       Modern småbruk i kulturhistorisk miljö där skogsbetet är ett produktionssätt idag

Svedbovallen en nyckel till hållbar kunskap?
       Svedbovallen en plats som är gör och visar hantverksmässigt arbete, en autentisk arbetsplats! Möjlighet att bjuda in dig som besökare i det ”Riktigt fäbodlivet”
       Skola för framtidens fäbodbrukare
       Inspirationsplats för hållbar matproduktion, vad kan vi lära oss av fäboddriften idag?
       Utveckla caféverksamheten för mer aktiv kunskapsspridning om  mathantverk som hör fäbodliv till. MJÖLK!
       Tydligare koppling till världsarvet Hälsingegårdar
        
       Svedbovallen 2018-2020 • Nytt verksamhetsansvar. • Projekt 2,7 milj - Leader Hälsingebygden. • Samverkan mellan aktörer som driver fäbobruk & småskaligt mathantverk, café och turistupplevelser, anpassning av lokaler till lagstiftningens krav, övergripande utvecklingsmodell.