lördag 5 januari 2019

Nya Landsbygdsprogrammet 2021-2027

Från Kättboåsen. Foto Yvonne Smedberg 
Vintertider i fäbodlanden!
Kanske har någon tid att läsa om det nya Landsbygdsprogrammet
och ha synpunkter! Så viktigt att ta chansen att påverka!

Så här skriver Kristian Olofsson, ordförande för Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk:
Fäbodrörelsen är genom FSF inbjuden till sakråd kring detta den 30 januari på Näringsdepartementet. Dennis Olsson GFF/FSF kommer att medverka som Fäbodrörelsens representant. Vid mötet kommer vi att få en aktuell lägesbeskrivning och det kommer att genomföras en diskussion kring behovet av kompletteringar i det utkast till SWOT-analys som Jordbruksverket nu har presenterat. Detta utkast till SWOT-analys finns tillgängligt via FSF hemsida genom länk, se www. fabod.nu eller här:  Swotanalys
Aktuella frågeställningar som ska diskuteras på mötet är följande:
1. Vilka aspekter anser ni är särskilt viktiga att beakta i den fortsatta processen för framtagandet av en strategisk plan för Sverige 2021–2027?
2. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för den plats ni verkar på (regionala aspekter)?
3. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för er specifika bransch, sektor eller sakområde?

Vi avser nu samla Fäbodrörelsens synpunkter och förslag utifrån våra regionala perspektiv att framföras genom Dennis. Vänd er därför med kompletterande synpunkter och förslag på SWOT-analysen till Dennis som Fäbodrörelsens representant i kontakten med departementet..."

GFF bloggen önskar nu en god fortsättning på det nya året!
Kanske blir du nummer 1100 som tittat in på denna informationssida!

söndag 23 december 2018

God jul och ett Gott nytt år 2019

Jul i Kättboåsen, foto Yvonne Smedberg

Ett Gott nytt fäbodår tillönskas er alla bloggläsare!

Har ni tid att läsa så rekommenderar vi senaste numret av  Biodiverse från CBM/SLU.
Flera intressanta artiklar bla om "Högre ersättningar för större miljönytta" och "Det ska vara positivt att gynna biologiska mångfald". Ett erkännande ett av fäbodbrukarnas arbete.
Hoppas deras önskningar blir verklighet.

onsdag 12 december 2018

Nationella Skogsprogram ska bearbetas regionalt


Genom Gävleborgs fäbodförenings kontakter med Sofie Shry på Länsstyrelsen, kommer styrelsen att ha en träff med henne för att
framföra synpunkter i en sk hearing kring
Nationella Skogsprogrammet
Träffen blir onsdagen den 19 december på Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs kl 13. Anmälan till ordf. calle@brinkengard.se
Läs och begrunda och kom med inpass till styrelsen.
Se aktuella medlemmar under fliken om GFF.
För övriga rekommenderar vi LRFs öppna möte på Nytorp
torsdag 13 dec kl 18.30.

Här finns nu Sofies minnesanteckningar från mötet: Minnesanteckningar 19 dec -18

FSF riksföreningens remisssvar om Handlingsplan för skogen

En intressant länk om Skogsfrågor skriven av vår ordförande emeritus Kelvin Ekeland, finns på bloggen http://iale.se/sw/landskapsbloggen

måndag 10 december 2018

Fäbodkurs till sommaren 2019?

Fäbodkurs 2019
Plötsligt så anordnas det, det vi frågat efter!
Nästan som en julklapp nu i Adventstid.
En kurs vid veckoslut under 6 månader (maj-sept) vid
Idfjärdsvallen, Stålnäs i Söderhamns kommun.
Något för framtidens fäbodbrukare/avbytare?
Kursen är en del i konceptet Småbruk vid Vuxenutbildningen CFL i Söderhamn.
Smörtillverkning vid Myhrbodarna.
Foto Linnea Damberg

I kursen ingår 2 veckors praktik på fäbod.
SLU mfl är medfinansiär/samverkanspartner

Ansökan ska helst lämnas före 15 april 2019.
Ansökningsblankett hittar du på CFL's hemsida
http://www.hufb.se/vuxenutbildning/cflsoderhamn.
Utbildningen startar 17 maj.
För mer upplysningar: 010454 12 80


torsdag 6 december 2018

Svedbovallen har vilat och öppnar igen sommaren 2019

Ja, både får och personal på Svedbovallen har vilat denna sommarsäsong.
MEN icke utan verksamhet på annat plan av det mera kreativa slaget!
Via Leaderbidrag har de dragit upp riktlinjer till stor inspiration för oss alla! Så här berättade Märit Andersson för oss på Knytkraftskonferensen i Järvsö 25-26 oktober


Svedbovallen och framtiden
       Vi gör det tillsammans
       Kommunen tar ett aktivt ägaransvar och anpassar lokaler och platsen till dagens krav för livsmedelsproduktion
       En fäbodbrukare tar ansvar för djurskötsel och produkttillverkning
       Caféverksamheten utvecklas av annan aktör
       Hembygdsföreningen arbetar med det kulturhistoriska bevarandet
       Leader – gör det möjligt!
       Modern småbruk i kulturhistorisk miljö där skogsbetet är ett produktionssätt idag

Svedbovallen en nyckel till hållbar kunskap?
       Svedbovallen en plats som är gör och visar hantverksmässigt arbete, en autentisk arbetsplats! Möjlighet att bjuda in dig som besökare i det ”Riktigt fäbodlivet”
       Skola för framtidens fäbodbrukare
       Inspirationsplats för hållbar matproduktion, vad kan vi lära oss av fäboddriften idag?
       Utveckla caféverksamheten för mer aktiv kunskapsspridning om  mathantverk som hör fäbodliv till. MJÖLK!
       Tydligare koppling till världsarvet Hälsingegårdar
        
       Svedbovallen 2018-2020 • Nytt verksamhetsansvar. • Projekt 2,7 milj - Leader Hälsingebygden. • Samverkan mellan aktörer som driver fäbobruk & småskaligt mathantverk, café och turistupplevelser, anpassning av lokaler till lagstiftningens krav, övergripande utvecklingsmodell.

fredag 9 november 2018

Nu vandrar vi på rad till Medlemsträff 25 nov. i Gåsbäcken


TRIVSELTRÄFF, MEDLEMSMÖTE GFF!
Nyhet: 14.30 kommer Anders Persson från Söderhamn och berättar om den planerade FÄBODUTBILDNINGEN på CFL/vår vuxenutbildning.

Vi möter upp hemma hos SUNE PETTERSSON, på hemgården i GÅSBÄCKEN, OCKELBO
SÖNDAG 25 NOVEMBER KL. 11.30 TILL CA 15.00
Nyhet: 14.30 kommer Anders Persson från Söderhamn och berättar om den planerade FÄBODUTBILDNINGEN på CFL/vår vuxenutbildning.

Du kan komma senare om det passar Dig men kl. 15 rundar vi av.

Anna och Birgitta ordnar lite förtäring och fika  men för att det ska fungera, så bra som möjligt så bör Du anmäla Dig!

Ring Birgitta 070-370 94 55 eller Calle 070-372 90 71

VARMT VÄLKOMMEN TILL GÅSBÄCKEN!
Ha de'
Calle
tisdag 30 oktober 2018

Kort från Knytskrafts konferens i Järvsö


Kursen Måltidsturism och Grönt Kulturarv i Järvsö 25-26 oktober.

På konferenser får man alltid med sej något nytt:
Köpte med mej Land Alice Gustavssons bok Mina förfäders stigar. Vilken levnadsberättelse
från bla Skallskogs fäbodar!

Sonen Örjan hade med sej den till kursen och vi köpte gärna. För kontakt 070 5667759.

Så kom Håkan Tunón från CBM med en bred inbjudan till Workshop utanför Trondheim  
27-29 november. Det nordiska samarbetsprojektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» har en Workshop där.  Program för Workshop
Läs också mer på deras blogg Biologiskt kulturarv och anmäl intresse!
Plats finns, du står för resa och deltagande,
Projektet står för resten! Riksföreningen FSF är en av projektägarna.


Och så fick vi förstå varför Svedbovallen har haft stängt i sommar, genom en fin redovisning av Märit Andersson, fäbodkulla där i tre år. Mer info kommer vid nästa blogginlägg!