onsdag 20 oktober 2021

Kampen fortsätter om att få använda F-ordet för våra produkter från fäbodarna

 

Massor av goda F-ostar från en av Förbundets fäbodkurser.
I Eldrimners mejeribok står det mycket om hur man tillverkar fäbodost och likaså i Livsmedelsverkets rekommendationer för att få till säkra fäbodostar. Men fäbodbrukaren får inte använda F-ordet!
Läs artikeln i Falu Kuriren av Gabriel Ehrling Perers (kommer snart på FSFs hemsida (www.fabod.nu) där han finessfullt och sakligt beskriver småböndernas fight mot knäckejätten.
Den finns också här Text i Falu Kuriren
Bra att han blåser eld på vår brasa. Vi får fortsätta kämpa och tänka ut nya strategier.

tisdag 19 oktober 2021

Medlemsmöte om Skogsbeteskött 26 oktober!

 


Hösttid = slakttid! Kom och diskutera hur vi kan höja försäljningsvärdet på vårt Skogsbeteskött. Hitta fram till intresserade nya målgrupper. Höja priset...

På Världsarvscentret Olandersgården i Alfta. Tisdag 26 oktober kl 9.30 -12 tillsammans med MatVärden och Länsstyrelsen!

Från 9.30 bjuder MatVärden på fika.
Anmäl till caringnsn@gmail.com
eller ring 070 398 378 3


tisdag 5 oktober 2021

Nationella skogsprogrammet blir regionalt!

Det nationella skogsprogrammet som antogs av regeringen 2018 har nu resulterat i  regionala skogsprogram. 
Här finns Gävleborgs skogsprogram, nyligen antaget:
 X Skogsprogram

Detta ska utmynna i  handlingsprogram utifrån 18 prioriterade områden. Fäbodbruket nämns bla under kategorin 4.3 Mångbruk i skogen s 16.

Precis som i verkligheten är vi berörda inom många myndighetsområden och samverkan behövs.

Vi kommer att ta upp frågan på vårt styrelsemöte i GFF 7 oktober och har du några synpunkter så hör av dej!

Det kommer att bildas arbetsgrupper inom flera av kategorierna och vi hoppas på att kunna vara med i just denna om
Mångbruk i skogen.
söndag 5 september 2021

Ny styrelse för GFF 2021

 

Vi har haft årsmöte i GFF och en ny styrelse är vald.
Så här ser uppställningen ut:
ordförande vakant 
Lena Bergils vald på 2 år,
Sofie Fredriksson, vald på 2 år
Björn Brink vald på 1 år
Kvar 1 år, tidigare val Carin Gisslén-Schönning, sammankallande

Suppleanter:
Sune Pettersson 2 år
Killan Norell 2 år
Dennis Olsson 1 år

Lena Åkerlind adjungerad och arvoderad kassör

Valberedning :
Olle Berglund 3 år
Annika Rudolfsson 2 år
Vakant 1 person
Mer information kommer!

tisdag 27 juli 2021

Årsmöte 4 sept i Ljusdal för GFF

 


Den alldeles nyfödda kalven hemma hos Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod ser framtiden an.

Det gör vi i GFF också och vi bestämde vid vårt styrelsemöte tid för vårt årsmöte till den 4 september på Ljusdals museum.
Vi börjar med välkomstkaffe kl 11.
Anders Assis håller i mingel om "museet en resurs för fäbodkulturen".
13.00 medhavd lunch och sen blir det årsmöte kl 13.30.

Kom ihåg att betala årets avgift 250 kr till bg 5276-7423 så du blir röstberättigad!
Handlingar kommer ut med Nävertrumpeten.

torsdag 1 juli 2021

Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur”: En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv Portström, Sofia

 

Intressant uppsats vid Södertörns högskola av Sofia Portström.

En utgångspunkt har varit- vad är fäbodbruk och en slutsats är ...så mångfasetterat och olika i dagens situation.

Tidigare en livsnödvändighet i bondesamhället, djuren måste ut på bete i skog och utmarker. Hemma skulle det sås  och skördas för vinterfoder och säd. 

Fäbodbruket med utmarksbetet var en ekonomisk nödvändighet.

Lönsamheten vid fäbodbruk idag måste diskuteras för att vi ska kunna behålla de fäbodar som ännu brukas. Och ut fler djur på bete.
En viktig framtidsfråga med många miljö - och hållbarhetsaspekter.

Här kommer länken till uppsatsen
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1305676&dswid=-9007


fredag 23 april 2021

Medlemsmöte på Skalens fäbod 17 april

Igår hade GFF sitt medlemsmöte på vackra Skalen Fäbod,
som ägs av Stefan Olander.

Så här skriver Anna Sjölin, på GFFs Facebook sida:
”Mötet ordnades för att vi skulle rösta för att gå med i förbundet, eller vara kvar som fristående förening. En del hade poströstat, andra hade mailröstat och en del röstande genom lämna sin röst på plats.

Kenneth, ordförande i Förbundet och hans fru Viola var inbjudna.
Kenneth fick föra talan och är en väldigt inspirerande person. 
Alla fick också ställa frågor som de hade.

 Stefan visade en liten del av sin stora naturbetande fäbodvall, medan röster räknades.

Sen gav Viola oss en liten men naggande god visning om hur vackert en nävertrumpet kan låta,de tackar vi djupast för 

Röstningen hade 28 deltagare som valde att använda sin rösträtt, men 1 röst ogiltigförklarades.

Och de vinnande blev att 16 röstade för att GFF ska vara med i förbundet,
medan 11 personer röstade att vi skulle vara fristående förening tillsvidare. 

I samband med denna omorganisation som nu GFF står inför, så tackade vår hårt arbetande Calle Höglund för sin tid som ordförande, och avgick på plats.

På årsmöte kommer de fastslås med övergången till att ingå i förbundet”.


                                        Kenneth Johansson på Skalens fäbod. Foto: Anna Sjölin