lördag 13 februari 2021

Skogsutredningen och fäbodskogen


 I alla tider har djur i de norrländska skogslandskapen gått på fritt bete i skogen. Ibland hade vallkullorna med sej en gattaryxa tillsammans med annat viktigt.

Nu är skogen aktuell igen med skogsutredningen- produktionsmål står mot biologisk mångfald. Och helst ökad produktion och uttag.

Läs mer både på regeringens hemsida och Skogsstyrelsens dito.

En fråga som jag ställt mej är om det någonstans bland dessa 1250 sidor som utredningen omfattar står något om den stora nytta som våra betande fäboddjur gör för den biologiska mångfalden.

Svar från Tommy Ek, en av Skogsutredningens sekreterare:

"Vi har trots det på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar.

Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3"

Bara en fjärdedel av detta storartade miljöarbete som djuren utför syns i Jordbruksverkets statistik genom de som har ersättningen "fäbod i bruk". Övriga syns inte men vi brukar säga över tusen fäbodar sköts, betas eller slåttas och det behöver uppmuntras och synas!

Skogsutredningen kommer att gå ut på remiss, så påverka där du kan!

onsdag 6 januari 2021

 

Nytt år och dags att skaffa nya almanackor.

Här kommer ett trevligt tips från Sveriges Rödkulleförening-
en ny rödkullebild för varje månad med fakta och info.
Se www.rodkullan.se
Länge leve de fina gamla lantraserna!

måndag 14 december 2020

God Jul och ett Gott Nytt Fäbodår

 


Två läsvärda tidningar för Fäbodvänner: Medlemsbladet

Nävertrumpeten och tidningen från Förbundet Svensk 

Fäbodkultur. 

Illustrationerna i Nävertrumpeten är gjorda av Emma Lundgren.

Titta på hennes facebooksida Pennspår, där finns så mycket fint.

Och du kan bestäalla böcker, pussel mm.  Även 070 27 49 797

I Förbundstidningen finns bland annat reportage från årets 

fäbodriksdag, detta år i Klövsjö.

Trevlig läsning!

onsdag 11 november 2020

Medlemsmöte om Organisationsförändring GFF och FSF

 


Mötet inställt, framskjutet.
Kommer i vår när Coronaläget ev. tillåter.


GFF kallar till medlemsmöte SÖNDAG 6 DECEMBER 2020 om organisationsförändring GFF/FSF!

TID: KL. 13.00.
PLATS:  Studiefrämjandets lokal i Bollnäs, Coronasäkrad!

Vi får naturligtvis hålla oss uppdaterade om Covid-19 utvecklingen, läget skärps ju stundligen.

Ordf Kenneth Johansson från Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF deltar.

Anna Sjölin fixar fika, räkna med att pynta i en slant till Anna. Eller ta med eget fika.

§ 1 Medlemsmötet öppnas
§2 Val av justerare
§3 Diskussion, inspel, förankring av dagens viktiga fråga ORGANISATIONSFÖRÄNDRING!
samarbetet mellan FSF och de regionala/lokala fäbodföreningarna.
§4 Första beslut ang organisationsförändring. Slutgiltigt beslut bör GFF ta på ordinarie årsmöte.

Vi kan med fördel fika under punkt 4.
Du är varmt välkommen till ett viktigt och avgörande möte!

Ha de'
Calle Höglund
ordf i GFFNu finns även en FB sida för GFF, se länk nedan.
Den är sluten men öppen för alla med intresse för fäbodfrågorna i vårt län och dess framtid.


Om Gävleborgs Fäbodförening GFF

Gävleborgs Fäbodförening 

Nytt- vi har en FB sida- Gävleborgs Fäbodförening
En Privat Fbgrupp som du kan bli medlem i om du är intresserad av fäbodbrukets utveckling
och framtid i Gävleborg. Ge tips och idéer och dela med oss av vår kunskap.
Den gamla hemsidan finns kvar med en del viktiga artiklar, men är inaktiv i övrigt.
Se länkar

Styrelsen

Ordförande
Carl Höglund
Rönningen 893, 826 95 TRÖNÖDAL
Tel. 070-372 90 71
calle@brinkengard.se

Ordinarie ledamöter
Tomas Eriksson, vice ordförande
Hästbovägen 17, 813 95 TORSÅKER
Tel. 0290-701 41, 073-639 44 55
brodineriksson@gmail.com

Anna Brodin
Hästbovägen 17, 813 95 TORSÅKER
Tel. 0290-701 41 mob 070-688 42 49
brodineriksson@gmail.com

Stefan Olander
Skalen Söderomsjön 340, 828 95 VIKSJÖFORS
Mob. 070-569 26 90
skalensfabod@gmail.com
Stefan är även ledamot i Viltförvaltningsdelegationen. 

Carin Gisslén-Schönning
Älgnäs 607, 823 92 HOLMSVEDEN
Mob 070-398 37 83
caringnsn@gmail.com

Suppleanter
Sune Pettersson
Gåsbäcksvägen 24, 816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70, mob 070-586 02 98

Dennis Olsson
Norra Åbyggebyvägen 12
805 98 GÄVLE
Mob 070 215 62 82
olssonsgarden@hotmail.com

Anna Sjölin
Lertagsvägen 8
826 95 Trönödal
Mob 073 020 90 96
skjootan@gmail.com

Kassaförvaltare
Lena Åkerlind, Stärte, 826 95, Trönödal
Mobil  070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Bli Medlem 
I medlemskapet ingår vår tidning Nävertrumpeten med 4 nr/år.
Ett enkelt sätt är att sätta in 250:- på vårt bankgiro 5276-7423.
Glöm ej namn och adress, även via internetbank. 
Ett annat sätt är att skriva till: info@xfabodar.se eller 
till vår kassör:
Adress: c/o kassör Lena Åkerlind, Stärte 767, 826 95, Trönödal
Telefon: 070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Orgnr: 885501-2632
Bankgiro: 5276-7423
Medlemsavgift: 250:-/år 2020

Revisorer
Anita Bodin
Gårdsbergsvägen 8
821 94 Bollnäs
Tel 0651-163 50, mob 076 77 86 077
anita.bodin@studieframjandet.se

Annika Thornton
Grubbe 919
826 95 TRÖNÖDAL
Mob 070  939 27 53
annikathornton@hotmail.com

Revisorsuppleanter
Inga Malm
Flugbo 7434, 821 92 Bollnäs
Mob. 070 - 550 30 66
inga.malm@flugdammen.se

Vakant

Valberedning
Åsa Morberg
Årsundavägen 8 B, 811 61 Sandviken
Mob 070-329 85 23
asa.morberg@telia.com

Annika Rudolfsson, sammankallande
Kungsgården 959 B, 826 94 Norrala
Mob 076-18511 91
annikarudolfsson@yahoo.se

Birgitta Höglund
Rönningen 893, 826 95 TRÖNÖDAL
Mob 070-370 94 55
info@brinkengard.se


Nävertrumpeten
Redaktör 
Vakant

Redigerare 
Kelvin Ekeland, 
Hålsjö 8375, 820 64 Norrbo
Tel. 0650-335 39
kelvin.ekeland@gmail.com


Våra stadgaronsdag 28 oktober 2020

Fäbodkursen i Gävleborg har slutförts

 

Kommer ni ihåg?
Stolt genomförde vi del 1 i denna Fäbodkurs anordnad av Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) och Eldrimner just på en fäbod i Hälsingland, Krype fäbod utanför Söderhamn. Fäbodkursen på Krype, del 1
Nu genomför vi del 2.
Först på Harsagåren och Svedbovallen med många intressanta ämnen under lördagen 24 oktober. Både praktik och teori.
På söndag 25 okt blir det kursavslut på Alsjövallen hos Frida och Daniel Wahlberg.
Här ordnar vi ostbuffé med egna ostar, smör och mese från när och fjärran.  Fäbodkurs del 2 Harsagården
Se kommande kurser för sommaren på vår hemsida 2021

måndag 26 oktober 2020

Vargfrågan både hos GFF och Förbundet Svensk Fäbodkultur


Vargfrågan är aktuell och här sammanfattar GFF i sin överklagan till länsstyrelsen: Gävleborgs Fäbodförening anser att uttag av 12 vargar i 2 revir är en alltför försiktig förvaltning. Gävleborgs fäbodförening anser att uttaget är för litet och kräver en ökning av uttaget för att sänka rovdjurstrycket med hänvisning till redovisningen ovan. GFF förordar i nu läget att hålla vargstammen strikt till den beslutade förvaltningsnivån, 4 familjegrupper. För att gynna den hotade biologiska mångfalden bered mer plats för fäbodbruk och utmarksbruk. På fäbodriksdagen nyss i Klövsjö, 26-27 sept uttalade de närvarande stöd till Förbundet Svensk Fäbodkulturs skrivelse 
Uttalande rovdjur FSF som också publicerats i Ljusnan 22 oktober. Vi får hjälpas åt att skapa opinion i många sammanhang!