söndag 4 april 2021

Medlemsmöte 17 april på Skalens gård i Alfta

 

Det våras och vi kan träffas ute på medlemsmöte kring organisationsfrågan om vår regionala förenings roll i Förbundet Svensk Fäbodkultur, FSF.

Stefan Olander bjuder in till sin gård i Alfta 17 april kl 11.00
Ring 070 569 26 90 om du behöver vägbeskrivning,

Behöver du mer bakgrund i frågan förutom de enkäter som fanns i Nävertrumpeten, så se blogginlägget nedan från 11 november.

Väl mött på ett viktigt möte! 

Obs mailadressen till Lena Åkerlind är  lena.akerlind@outlook.com
Sterte 767, 826 95 Trönödal
om du inte kan komma men vill rösta!

Dagordning 17 april

måndag 29 mars 2021

Skogsstyrelsen kan ge råd om Skogens miljövärden

 


Passa på att söka stöd/ersättning för skoglig Naturvårdsåtgärd

Vid fäbodarna finns många slag av marker, slåtterängar och beten närmast fäbodvallarna, trädklädda betesmarker närmast inpå och betad skog längre ut.

Nu finns det fler och fler fäbodbrukare som ser över de trädklädda betesmarkerna närmare fäboden och tänker sej skogliga åtgärder. Eller vill utöka betesmarkerna.

Passa på att ta emot skoglig rådgivning kostnadsfritt från Skogsstyrelsen, den möjligheten finns nu.
Och få sen tips om stödet Skogens miljövärden.

Men gör det innan ni börjar med åtgärderna - annars är det för sent att söka stödet.

Inom Stödet skogens miljövärden finns en möjlighet att få bidrag till anpassad röjning, utglesning mm.
Få tips på viktiga naturvärdesträd som kjolgranar, vidkroniga tallar, äldre sälgar och aspar eller andra bärande trädarter som är viktiga att spara..

Det viktiga är att utgå från varje fäbods unika förutsättningar och befintliga natur/kulturvärden.

Ersättningen utgår från en schablon som heter ”sköta natur- och kulturvärden” och
kan sökas från 1 april, se Skogsstyrelsens hemsida
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/

Ersättning som är aktuell vid röjning mm är 9000 kronor per ha.

Fortfarande finns också Nokås stöd att söka för tex renovering av fäbodbyggnader i skogen,
 inte på vallen, tex lador.

Tag alltid kontakt med din regionala skogsstyrelse och fråga efter ansvarig för Skogens miljövärden
tfn 036 35 93 00  eller maila Maja Ramström för allmänna frågor
maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se.

 Fäbodbruket svara verkligen upp mot miljömålet Levande skogar!

Lycka till!

Carin


lördag 13 februari 2021

Skogsutredningen och fäbodskogen


 I alla tider har djur i de norrländska skogslandskapen gått på fritt bete i skogen. Ibland hade vallkullorna med sej en gattaryxa tillsammans med annat viktigt.

Nu är skogen aktuell igen med skogsutredningen- produktionsmål står mot biologisk mångfald. Och helst ökad produktion och uttag.

Läs mer både på regeringens hemsida och Skogsstyrelsens dito.

En fråga som jag ställt mej är om det någonstans bland dessa 1250 sidor som utredningen omfattar står något om den stora nytta som våra betande fäboddjur gör för den biologiska mångfalden.

Svar från Tommy Ek, en av Skogsutredningens sekreterare:

"Vi har trots det på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar.

Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3"

Bara en fjärdedel av detta storartade miljöarbete som djuren utför syns i Jordbruksverkets statistik genom de som har ersättningen "fäbod i bruk". Övriga syns inte men vi brukar säga över tusen fäbodar sköts, betas eller slåttas och det behöver uppmuntras och synas!

Skogsutredningen kommer att gå ut på remiss, så påverka där du kan!

onsdag 6 januari 2021

 

Nytt år och dags att skaffa nya almanackor.

Här kommer ett trevligt tips från Sveriges Rödkulleförening-
en ny rödkullebild för varje månad med fakta och info.
Se www.rodkullan.se
Länge leve de fina gamla lantraserna!

måndag 14 december 2020

God Jul och ett Gott Nytt Fäbodår

 


Två läsvärda tidningar för Fäbodvänner: Medlemsbladet

Nävertrumpeten och tidningen från Förbundet Svensk 

Fäbodkultur. 

Illustrationerna i Nävertrumpeten är gjorda av Emma Lundgren.

Titta på hennes facebooksida Pennspår, där finns så mycket fint.

Och du kan bestäalla böcker, pussel mm.  Även 070 27 49 797

I Förbundstidningen finns bland annat reportage från årets 

fäbodriksdag, detta år i Klövsjö.

Trevlig läsning!

onsdag 11 november 2020

Medlemsmöte om Organisationsförändring GFF och FSF

 


Mötet inställt, framskjutet.
Kommer i vår när Coronaläget ev. tillåter.


GFF kallar till medlemsmöte SÖNDAG 6 DECEMBER 2020 om organisationsförändring GFF/FSF!

TID: KL. 13.00.
PLATS:  Studiefrämjandets lokal i Bollnäs, Coronasäkrad!

Vi får naturligtvis hålla oss uppdaterade om Covid-19 utvecklingen, läget skärps ju stundligen.

Ordf Kenneth Johansson från Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF deltar.

Anna Sjölin fixar fika, räkna med att pynta i en slant till Anna. Eller ta med eget fika.

§ 1 Medlemsmötet öppnas
§2 Val av justerare
§3 Diskussion, inspel, förankring av dagens viktiga fråga ORGANISATIONSFÖRÄNDRING!
samarbetet mellan FSF och de regionala/lokala fäbodföreningarna.
§4 Första beslut ang organisationsförändring. Slutgiltigt beslut bör GFF ta på ordinarie årsmöte.

Vi kan med fördel fika under punkt 4.
Du är varmt välkommen till ett viktigt och avgörande möte!

Ha de'
Calle Höglund
ordf i GFFNu finns även en FB sida för GFF, se länk nedan.
Den är sluten men öppen för alla med intresse för fäbodfrågorna i vårt län och dess framtid.


Om Gävleborgs Fäbodförening GFF

Gävleborgs Fäbodförening 

Nytt- vi har en FB sida- Gävleborgs Fäbodförening
En Privat Fbgrupp som du kan bli medlem i om du är intresserad av fäbodbrukets utveckling
och framtid i Gävleborg. Ge tips och idéer och dela med oss av vår kunskap.
Den gamla hemsidan finns kvar med en del viktiga artiklar, men är inaktiv i övrigt.
Se länkar

Styrelsen

Ordförande
Carl Höglund
Rönningen 893, 826 95 TRÖNÖDAL
Tel. 070-372 90 71
calle@brinkengard.se

Ordinarie ledamöter
Tomas Eriksson, vice ordförande
Hästbovägen 17, 813 95 TORSÅKER
Tel. 0290-701 41, 073-639 44 55
brodineriksson@gmail.com

Anna Brodin
Hästbovägen 17, 813 95 TORSÅKER
Tel. 0290-701 41 mob 070-688 42 49
brodineriksson@gmail.com

Stefan Olander
Skalen Söderomsjön 340, 828 95 VIKSJÖFORS
Mob. 070-569 26 90
skalensfabod@gmail.com
Stefan är även ledamot i Viltförvaltningsdelegationen. 

Carin Gisslén-Schönning
Älgnäs 607, 823 92 HOLMSVEDEN
Mob 070-398 37 83
caringnsn@gmail.com

Suppleanter
Sune Pettersson
Gåsbäcksvägen 24, 816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70, mob 070-586 02 98

Dennis Olsson
Norra Åbyggebyvägen 12
805 98 GÄVLE
Mob 070 215 62 82
olssonsgarden@hotmail.com

Anna Sjölin
Lertagsvägen 8
826 95 Trönödal
Mob 073 020 90 96
skjootan@gmail.com

Kassaförvaltare
Lena Åkerlind, Stärte, 826 95, Trönödal
Mobil  070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Bli Medlem 
I medlemskapet ingår vår tidning Nävertrumpeten med 4 nr/år.
Ett enkelt sätt är att sätta in 250:- på vårt bankgiro 5276-7423.
Glöm ej namn och adress, även via internetbank. 
Ett annat sätt är att skriva till: info@xfabodar.se eller 
till vår kassör:
Adress: c/o kassör Lena Åkerlind, Stärte 767, 826 95, Trönödal
Telefon: 070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Orgnr: 885501-2632
Bankgiro: 5276-7423
Medlemsavgift: 250:-/år 2020

Revisorer
Anita Bodin
Gårdsbergsvägen 8
821 94 Bollnäs
Tel 0651-163 50, mob 076 77 86 077
anita.bodin@studieframjandet.se

Annika Thornton
Grubbe 919
826 95 TRÖNÖDAL
Mob 070  939 27 53
annikathornton@hotmail.com

Revisorsuppleanter
Inga Malm
Flugbo 7434, 821 92 Bollnäs
Mob. 070 - 550 30 66
inga.malm@flugdammen.se

Vakant

Valberedning
Åsa Morberg
Årsundavägen 8 B, 811 61 Sandviken
Mob 070-329 85 23
asa.morberg@telia.com

Annika Rudolfsson, sammankallande
Kungsgården 959 B, 826 94 Norrala
Mob 076-18511 91
annikarudolfsson@yahoo.se

Birgitta Höglund
Rönningen 893, 826 95 TRÖNÖDAL
Mob 070-370 94 55
info@brinkengard.se


Nävertrumpeten
Redaktör 
Vakant

Redigerare 
Kelvin Ekeland, 
Hålsjö 8375, 820 64 Norrbo
Tel. 0650-335 39
kelvin.ekeland@gmail.com


Våra stadgar