måndag 14 november 2022

Utökat bete och ökad livsmedelsproduktion


 Kom till träffen i Järvsö, på Järvzoo den 21 november kl 13-16. Vi får lyssna till John Lindström från Skogsstyrelsen som berättar om särskilt stöd för utökat bete i skogsmarker.

Och flera livsmedelsproducenter medverkar.
Smakprov från dessa vid serveringen.

GFF i samarbete med Länsstyrelsen Sara Danvind och MatVärden.

Charlotta Netzman berättar om Svedbovallens framtid.

Anmäl på LSt hemsida eller till
caringnsn@gmail.com

Inbjudan Utökat bete och livsmedel

lördag 5 november 2022

Nävertrumpeten 3-4 ute

 

Buld Sofie Fredriksson
Nu är senaste numret av Nävertrumpeten ute!

Den har gått ut i fysisk form både till alla våra medlemmar i GFF, nu 104 stycken och till de som deltog i inventeringen av levande fäbodar i Gävleborg.

Ta del av den här! Nävertrumpeten 3-4 -22

OBS Nävertrumpeten är vårt medlemsblad för Gävleborgs Fäbodförening GFF

Några har funderat över kopplingen till den stora fina tidningen som Förbundet Fäbodkultur och utmarksbruk FSF ger ut, fyra gånger per år.
Du får den också!

Som medlem i vår regional förening är vi också, i den nya ordningen, medlem i FSF. I Förbundstidningen  kommer de tunga reportagen. Nästa nummer kommer i mitten av december.

Fina bilden är från Idfjärdsvallen, tagen av Sofie Fredriksson

tisdag 18 oktober 2022

Utökat bete- ökad livsmedelsproduktion

 

Foto: Emma Jensén
Läs inventeringen om levande fäbodar igen (se inlägg nedan) som Annika Rudolfsson gjort i X-län.

Nästan 30 fäbodbrukare kan tänka sej att utöka sitt bete om inte om...

Nu kommer vi att ha två träffar med Länsstyrelsen i frågan- kan utökat bete ge ökad livsmedelsproduktion?!

Först ut är 3 november på gamla Herrgården på Högbo bruk kl 13-16.

Vi får besöka deras Ysteri och vi har fokus på lokala fäbodprodukter. Kan vi få fler som producerar fäbodprodukter, nu när vi äntligen har fått varumärkesskydd på ordet Fäbod?

Andra träffen blir på Järvzoo den 21 november 13-16.

Då kommer John Lindström från Skogsstyrelsen och berättar om deras goda bidrag Natur/kultur för att glesa ut skogar kring fäbodar och ta till vara på igenväxta betesmarker. Vi pratar om Gräsbeteskött och Birgitta Sundin Eldrimner är med på länk och berättar om projektet "Opastoriserad dryckesmjölk" mm mm

Välkomna med!

ps finns du inte med i inventeringen, vill vi gärna få kontakt och lägga till dej och din fäbod. 

Ring Annika 076 185 11 91 eller Carin 070 398 378 3

torsdag 29 september 2022

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen

 

Vi har genomfört en helt fantastiskt fin Fäbodriksdag där många berättar att de fått om ny kunskap kring vad vi kan göra för framtiden kring våra fäbodar utifrån miljömålet Levande skogar med stöd från bla Skogsstyrelsen och skogsbolag!
OCH vi har fått en ny ordförande: Peter Helander från Mora.
Vi hälsar Peter välkommen och hans breda erfarenhet av bla riksdagsarbete kommer att hjälpa oss att jobb på rätt nivåer när det gäller våra olika fäbodfrågor!
Och så äger vi numer varumärkesskydd för ordet fäbod, så workshopen kring detta gav styrelsen fler utgångspunkter för fördjupning i frågan. Vem ska få använda, ska vi ha en certifiering osv.
Vi tackar @Älvdalenskommun för festmiddagen och Anna Axelsson för mfl för stort engagemang och utomordentlig logistik!
Vi var drygt 60 deltagare och förbundet växer -nu är vi snart 450 medlemmar inkl regionala föreningar och lokala fäbodlag!
Söndagen ute i fält på Hedbodarna och Brindbergs fäbod blev fina upplevelser för oss alla, inte minst för våra norska gäster.
Kvällens avlutande konsert med kulning, hornblås och sång blev en värdig och mäktig avslutning.
Tack Jennie Tiderman-Österberg mfl som höll i det!
Bild: Kerstin och Marie Nyström berättar om lägerskolor för barn vid Brindbergs fäbodar. Foto: Carin Gisslén-Schönning

söndag 18 september 2022

Inventeringen av levnade Fäbodar i Gävleborg

 


Vi har nu haft träffen tisdag den 31 augusti med Berit Löfström, Sara Danvind och Anders Johnsson på Krype fäbod.

Vi redovisade Annikas inventering av Levande fäbodar i Gävleborg.
Och framförallt funderade vidare på frågan -hur ska vi gemensamt stötta de fäbodbrukare som vill utöka sitt  bete?!
Ytterst intressant är att det finns 29 fäbodbrukare som kan tänka sej att utöka sitt bete!
Läs rapporten och kom med förslag du också! 
Inventering 2021 Levande fäbodar X-län

FNs IPPC rapport talar om att vi måste få till mer betade skogar för den biologiska mångfaldens skull- fäbodbruket kan leverera mera!

Nästa fråga är hur vi ska  få till en utökad livsmedelsproduktion inte minst av traditionella mjölkprodukter vid fäbodarna. Enligt rapporten är det bar 2 fäbodar i vårt läns som har det.   

Vi bestämde att Sara Danvind  och Carin ska förska ordna träffar i länet med våra fäbodbrukare och Lst för vidare samtal.
Annika föreslog två träffar och det  är ett bra förlag. Då kan vi nå fler.
En för norr, kanske på Stenegård och en i Gästrikland för att nå flera. Bra tycker jag!

Trevlig läsning och kom gärna med förslag på plats för Gästrikland...
En tanke är mejeriet på Högbo Bruk. Dit levererar Robert Eklund mjölk varje vecka från sina fjällkor.

Ökad lönsamhet kan vara ett tema på kommande träffar- hur prissätter vi våra produkter förutom utökat bete. 

Roligt om fler av oss kan ses på Fäbodriksdagen kommande helg 23-25 september i Älvdalen. Läs mer på hemsidan www. fabod.nutisdag 23 augusti 2022

Berättarstund vid Nedervallens fäbod

 Välkomna på en berättarstund vid Nedervallens fäbod, i Mossviken , Älgnäs den 29 augusti kl 14.00.
Vi minns tillsammans djurhållning och mathållning vid fäboden.
Tag med dryck så bjuder vi på fäbodkaka.

Vägbeskrivning 070398 378 3 Carin

fredag 5 augusti 2022

Kulturvsdag 26 augusti i Väsbo Fäbodar Edsbyn

 


Välkomna till en spännande dag och kväll på Våsbo fäbodar utanför Edsbyn den 26 augusti.

Det kommer att handla om fäbodforskning och vallmusik och FSFs ansökan att bli ett immateriellt kulturarv.
Fäbodens värden -ett kulturarv för värden. Kulturarvsdag iVåsbo fäbodar Edsbyn

Sista anmälan är må 8 augusti till olle.berglund@ovanaker.se  mobil 070 208 98 17

Vi har fått ett utökat samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg och på tisdag den 31 augusti kommer Berit Löfström och Anders Johnsson  till Krype fäbod.
Då vi ska redovisa Annikas inventering av Levande fäbodar i Gävleborg.
Och framförallt funderar vidare på frågan -hur ska vi gemensamt stötta de fäbodbrukare som vill utöka sitt  bete?!
Ytterst intressant är att det finns 29 fäbodbrukare som kan tänka sej att utöka sitt bete!
Läs rapporten och kom med förslag du också! 
Inventering 2021 Levande fäbodar X-län
FNs IPPC rapport talar om att vi måste få till mer betade skogar för den biologiska mångfaldens skull- fäbodbruket kan leverera mera!

Nästa fråga är hur vi ska  få till en utökad livsmedelsproduktion inte minst av traditionella mjölkprodukter vid fäbodarna.      
Glädjande nog kommer det bli en kurs i just detta vid Krype nu i helgen 6-7 august tillsammans med Länsstyrelsen.


Hoppas vi ses i Våsbo!