fredag 23 april 2021

Medlemsmöte på Skalens fäbod 17 april

Igår hade GFF sitt medlemsmöte på vackra Skalen Fäbod,
som ägs av Stefan Olander.

Så här skriver Anna Sjölin, på GFFs Facebook sida:
”Mötet ordnades för att vi skulle rösta för att gå med i förbundet, eller vara kvar som fristående förening. En del hade poströstat, andra hade mailröstat och en del röstande genom lämna sin röst på plats.

Kenneth, ordförande i Förbundet och hans fru Viola var inbjudna.
Kenneth fick föra talan och är en väldigt inspirerande person. 
Alla fick också ställa frågor som de hade.

 Stefan visade en liten del av sin stora naturbetande fäbodvall, medan röster räknades.

Sen gav Viola oss en liten men naggande god visning om hur vackert en nävertrumpet kan låta,de tackar vi djupast för 

Röstningen hade 28 deltagare som valde att använda sin rösträtt, men 1 röst ogiltigförklarades.

Och de vinnande blev att 16 röstade för att GFF ska vara med i förbundet,
medan 11 personer röstade att vi skulle vara fristående förening tillsvidare. 

I samband med denna omorganisation som nu GFF står inför, så tackade vår hårt arbetande Calle Höglund för sin tid som ordförande, och avgick på plats.

På årsmöte kommer de fastslås med övergången till att ingå i förbundet”.


                                        Kenneth Johansson på Skalens fäbod. Foto: Anna Sjölin 

söndag 4 april 2021

Medlemsmöte 17 april på Skalens gård i Alfta

 

Det våras och vi kan träffas ute på medlemsmöte kring organisationsfrågan om vår regionala förenings roll i Förbundet Svensk Fäbodkultur, FSF.

Stefan Olander bjuder in till sin gård i Alfta 17 april kl 11.00
Ring 070 569 26 90 om du behöver vägbeskrivning,

Behöver du mer bakgrund i frågan förutom de enkäter som fanns i Nävertrumpeten, så se blogginlägget nedan från 11 november.

Väl mött på ett viktigt möte! 

Obs mailadressen till Lena Åkerlind är  lena.akerlind@outlook.com
Sterte 767, 826 95 Trönödal
om du inte kan komma men vill rösta!

Dagordning 17 april

måndag 29 mars 2021

Skogsstyrelsen kan ge råd om Skogens miljövärden

 


Passa på att söka stöd/ersättning för skoglig Naturvårdsåtgärd

Vid fäbodarna finns många slag av marker, slåtterängar och beten närmast fäbodvallarna, trädklädda betesmarker närmast inpå och betad skog längre ut.

Nu finns det fler och fler fäbodbrukare som ser över de trädklädda betesmarkerna närmare fäboden och tänker sej skogliga åtgärder. Eller vill utöka betesmarkerna.

Passa på att ta emot skoglig rådgivning kostnadsfritt från Skogsstyrelsen, den möjligheten finns nu.
Och få sen tips om stödet Skogens miljövärden.

Men gör det innan ni börjar med åtgärderna - annars är det för sent att söka stödet.

Inom Stödet skogens miljövärden finns en möjlighet att få bidrag till anpassad röjning, utglesning mm.
Få tips på viktiga naturvärdesträd som kjolgranar, vidkroniga tallar, äldre sälgar och aspar eller andra bärande trädarter som är viktiga att spara..

Det viktiga är att utgå från varje fäbods unika förutsättningar och befintliga natur/kulturvärden.

Ersättningen utgår från en schablon som heter ”sköta natur- och kulturvärden” och
kan sökas från 1 april, se Skogsstyrelsens hemsida
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/

Ersättning som är aktuell vid röjning mm är 9000 kronor per ha.

Fortfarande finns också Nokås stöd att söka för tex renovering av fäbodbyggnader i skogen,
 inte på vallen, tex lador.

Tag alltid kontakt med din regionala skogsstyrelse och fråga efter ansvarig för Skogens miljövärden
tfn 036 35 93 00  eller maila Maja Ramström för allmänna frågor
maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se.

 Fäbodbruket svara verkligen upp mot miljömålet Levande skogar!

Lycka till!

Carin


lördag 13 februari 2021

Skogsutredningen och fäbodskogen


 I alla tider har djur i de norrländska skogslandskapen gått på fritt bete i skogen. Ibland hade vallkullorna med sej en gattaryxa tillsammans med annat viktigt.

Nu är skogen aktuell igen med skogsutredningen- produktionsmål står mot biologisk mångfald. Och helst ökad produktion och uttag.

Läs mer både på regeringens hemsida och Skogsstyrelsens dito.

En fråga som jag ställt mej är om det någonstans bland dessa 1250 sidor som utredningen omfattar står något om den stora nytta som våra betande fäboddjur gör för den biologiska mångfalden.

Svar från Tommy Ek, en av Skogsutredningens sekreterare:

"Vi har trots det på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar.

Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3"

Bara en fjärdedel av detta storartade miljöarbete som djuren utför syns i Jordbruksverkets statistik genom de som har ersättningen "fäbod i bruk". Övriga syns inte men vi brukar säga över tusen fäbodar sköts, betas eller slåttas och det behöver uppmuntras och synas!

Skogsutredningen kommer att gå ut på remiss, så påverka där du kan!

onsdag 6 januari 2021

 

Nytt år och dags att skaffa nya almanackor.

Här kommer ett trevligt tips från Sveriges Rödkulleförening-
en ny rödkullebild för varje månad med fakta och info.
Se www.rodkullan.se
Länge leve de fina gamla lantraserna!

måndag 14 december 2020

God Jul och ett Gott Nytt Fäbodår

 


Två läsvärda tidningar för Fäbodvänner: Medlemsbladet

Nävertrumpeten och tidningen från Förbundet Svensk 

Fäbodkultur. 

Illustrationerna i Nävertrumpeten är gjorda av Emma Lundgren.

Titta på hennes facebooksida Pennspår, där finns så mycket fint.

Och du kan bestäalla böcker, pussel mm.  Även 070 27 49 797

I Förbundstidningen finns bland annat reportage från årets 

fäbodriksdag, detta år i Klövsjö.

Trevlig läsning!

onsdag 11 november 2020

Medlemsmöte om Organisationsförändring GFF och FSF

 


Mötet inställt, framskjutet.
Kommer i vår när Coronaläget ev. tillåter.


GFF kallar till medlemsmöte SÖNDAG 6 DECEMBER 2020 om organisationsförändring GFF/FSF!

TID: KL. 13.00.
PLATS:  Studiefrämjandets lokal i Bollnäs, Coronasäkrad!

Vi får naturligtvis hålla oss uppdaterade om Covid-19 utvecklingen, läget skärps ju stundligen.

Ordf Kenneth Johansson från Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF deltar.

Anna Sjölin fixar fika, räkna med att pynta i en slant till Anna. Eller ta med eget fika.

§ 1 Medlemsmötet öppnas
§2 Val av justerare
§3 Diskussion, inspel, förankring av dagens viktiga fråga ORGANISATIONSFÖRÄNDRING!
samarbetet mellan FSF och de regionala/lokala fäbodföreningarna.
§4 Första beslut ang organisationsförändring. Slutgiltigt beslut bör GFF ta på ordinarie årsmöte.

Vi kan med fördel fika under punkt 4.
Du är varmt välkommen till ett viktigt och avgörande möte!

Ha de'
Calle Höglund
ordf i GFFNu finns även en FB sida för GFF, se länk nedan.
Den är sluten men öppen för alla med intresse för fäbodfrågorna i vårt län och dess framtid.