tisdag 16 oktober 2018

Konferens om Måltidsturism och Grönt kulturarv

Konferensen blir i Järvsö 25-26 oktober och i inbjudan står:
"Måltidsturism och gröna kulturarvets och fäbodens måltider lockar många turister."

Se det digra programmet och info om anmälan under Konferens i Järvsö.
Våra egna GFFare: Malin Johansson och Birgitta Höglund medverkar tillsammans med
Urban Laurin och Thorsten Laxvik mfl.

Konferensen anordnas av projektet Knytkraft.se
Fotograf: Anita Östlund, Bergvik

fredag 12 oktober 2018

Mångfaldskonferens i Stockholm

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? Mångfaldskonferensen 2018

"Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, och för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige?"
Stora frågor att ta del av och genom Pauline Palmcrantz från Riksföreningen FSF´s styrelse så är Fäbodrörelsen i stort representerad.
Ser fram emot rapport, kanske på något medlemsmöte eller på vårt årsmöte.
Mångfaldskonferens 17 okt -18

fredag 5 oktober 2018

Fäbodrådgivare

Ett spännande resultat av behovskartläggningen Vägar framåt (SJV):
Nya upphandlingar publicerade 4 okt av Jordbruksverket
- Rådgivning för svenskt småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap
 (sista anbudsdag den 8 november)
http://www.jordbruksverket.se/4.38ad96214d87f04cef40dd6.html

Frågan är om detta kan bli den Fäbodkonsulent som Yasmine Bengtssons projekt utmynnade i 2005.
Den finns på gamla hemsidan www.gfabodar.se men även här Fäbodkonsulent 2005


torsdag 27 september 2018

Fäbodriksdag 22-23 sept 2018

En fäbodriksdag av rang, den innehöll allt vi kunde önska: 
Kulturarv, lokal mat, ny kunskap och delande av erfarenheter!
Stort tack till Yvonne och Ove som värdpar på Kättboåsens fäbod,
Dalarnas fäbodbrukarförening och riksföreningen
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF), "Riksföreningen"
Så fullödigt program och med tid för goda samtal. 
Se Program Fäbodriksdag 2018 och på www.fabod.nu finns en utmärkt rapport.

tisdag 18 september 2018

Kulturarv och mat på fäboden och vid småbruk

Det gäller att tänka positivt och ljust när en ansökan ska göras.
Nu gäller det ansökan om Kulturarv och mat på fäbod och vid småbruk som Gävleborgs Fäbodförening ska göra.
Att ta emot skolklasser, lärare, nyinvandrade och långtidsarbetslösa vid några av våra fäbodar i Gävleborgs län.
För informationsspridning och upplevelser av något helt annorlunda för de flesta!
Det har sagt många gånger att det ska bli lättare för oss "vanliga människor" att göra ansökan...jag vet inte jag.
Tack och lov finns en ekonomutbildad i arbetsgruppen och som gillar excelark. Precis som i fäbodlivet och som annars, så olika det kan vara!
Länge leve mångfalden!

fredag 14 september 2018

Vägar framåt, det går framåt!


Vägar framåt och Jordbruksverket
Idag har jag haft telefonsamtal med Camilla Bender Larson på SJV.
om uppföljningen av utredningen Vägar framåt och det går framåt…
Inom några veckor kommer en upphandling av en rådgivningstjänst publiceras
på SJV´s hemsida med utgångspunkt från de föreslagna handlingsplanerna 4,5,6 och 9 i
Behovskartläggningen ”Vägar framåt”.
SJV kommer att upphandla en eller flera rådgivare som kan ge rådgivningsstöd till
aktörer inom fäbodbruket och annat småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap.
Sen tidigare finns utlysningen
·  informationsinsatser kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider
med sista ansökningsdag 21 september
Här kan vi söka för tex Kulturarv och mat på Fäbod/småbruk för barn och unga.
Vill ni veta mera så passa på att prenumerera på liknande utlysningar:
gå in på SJV´s hemsida och fliken Stöd.

måndag 10 september 2018

Tankar från Fäbodträffen 9 september


Vägar framåt vid fäbodträffen 9 september

Vi var några stycken som träffades för att samtala om kartläggningen av fäbodbruket i Sverige.
Ett gediget arbete. Vägar framåt
Här finns nio handlingsplaner med förslag vad som kan underlätta för fäbodbrukare i framtiden.
Många bra förslag och vi undrar, kan detta kunna ske och av vem?

Vi stannade denna gång kring Handlingsplan för smarta småbrukare med god djurvälfärd, nr 6 och Handlingsplan för miljöersättning nr 8.
Många fäbodbrukare är just småbrukare och här finns förslag om att Landsbygdsutvecklingsenheten vid SJV tillsammans med djurskyddsenheten vid LSt och "Växa" ska kunna ha samråd kring frågan för innovativa och kreativa lösningar. Initiativet ska komma från LSt och det ser vi fram emot det.
Vi kommer att ta kontakt med LSt.

Under kapitlet om Handlingsplan för miljöersättning nr 8 finns en för oss bra uppräkning kring hur fäbodbruk kan se ut i dag. Så många viktiga varianter.
Här finns förslag om att en ny utgångspunkt för ersättning ska kunna innehålla dessa variationer och kunna prövas i kommande Landsbygdsprogramsperiod. Det ser vi också framemot.
Vi kommer att ta upp frågan på Fäbodriksdagen för att höra vad som skett vi de övriga länen. Fortsättning följer...