söndag 23 december 2018

God jul och ett Gott nytt år 2019

Jul i Kättboåsen, foto Yvonne Smedberg

Ett Gott nytt fäbodår tillönskas er alla bloggläsare!

Har ni tid att läsa så rekommenderar vi senaste numret av  Biodiverse från CBM/SLU.
Flera intressanta artiklar bla om "Högre ersättningar för större miljönytta" och "Det ska vara positivt att gynna biologiska mångfald". Ett erkännande av fäbodbrukarnas arbete.
Hoppas deras önskningar blir verklighet!

onsdag 12 december 2018

Nationella Skogsprogram ska bearbetas regionalt


Genom Gävleborgs fäbodförenings kontakter med Sofie Shry på Länsstyrelsen, kommer styrelsen att ha en träff med henne för att
framföra synpunkter i en sk hearing kring
Nationella Skogsprogrammet
Träffen blir onsdagen den 19 december på Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs kl 13. Anmälan till ordf. calle@brinkengard.se
Läs och begrunda och kom med inpass till styrelsen.
Se aktuella medlemmar under fliken om GFF.
För övriga rekommenderar vi LRFs öppna möte på Nytorp
torsdag 13 dec kl 18.30.

Här finns nu Sofies minnesanteckningar från mötet: Minnesanteckningar 19 dec -18

FSF riksföreningens remisssvar om Handlingsplan för skogen

En intressant länk om Skogsfrågor skriven av vår ordförande emeritus Kelvin Ekeland, finns på bloggen http://iale.se/sw/landskapsbloggen

måndag 10 december 2018

Fäbodkurs till sommaren 2019?

Fäbodkurs 2019
Plötsligt så anordnas det, det vi frågat efter!
Nästan som en julklapp nu i Adventstid.
En kurs vid veckoslut under 6 månader (maj-sept) vid
Idfjärdsvallen, Stålnäs i Söderhamns kommun.
Något för framtidens fäbodbrukare/avbytare?
Kursen är en del i konceptet Småbruk vid Vuxenutbildningen CFL i Söderhamn.
Smörtillverkning vid Myhrbodarna.
Foto Linnea Damberg

I kursen ingår 2 veckors praktik på fäbod.
SLU mfl är medfinansiär/samverkanspartner

Ansökan ska helst lämnas före 15 april 2019.
Ansökningsblankett hittar du på CFL's hemsida
http://www.hufb.se/vuxenutbildning/cflsoderhamn.
Utbildningen startar 17 maj.
För mer upplysningar: 010454 12 80


torsdag 6 december 2018

Svedbovallen har vilat och öppnar igen sommaren 2019

Ja, både får och personal på Svedbovallen har vilat denna sommarsäsong.
MEN icke utan verksamhet på annat plan av det mera kreativa slaget!
Via Leaderbidrag har de dragit upp riktlinjer till stor inspiration för oss alla! Så här berättade Märit Andersson för oss på Knytkraftskonferensen i Järvsö 25-26 oktober


Svedbovallen och framtiden
       Vi gör det tillsammans
       Kommunen tar ett aktivt ägaransvar och anpassar lokaler och platsen till dagens krav för livsmedelsproduktion
       En fäbodbrukare tar ansvar för djurskötsel och produkttillverkning
       Caféverksamheten utvecklas av annan aktör
       Hembygdsföreningen arbetar med det kulturhistoriska bevarandet
       Leader – gör det möjligt!
       Modern småbruk i kulturhistorisk miljö där skogsbetet är ett produktionssätt idag

Svedbovallen en nyckel till hållbar kunskap?
       Svedbovallen en plats som är gör och visar hantverksmässigt arbete, en autentisk arbetsplats! Möjlighet att bjuda in dig som besökare i det ”Riktigt fäbodlivet”
       Skola för framtidens fäbodbrukare
       Inspirationsplats för hållbar matproduktion, vad kan vi lära oss av fäboddriften idag?
       Utveckla caféverksamheten för mer aktiv kunskapsspridning om  mathantverk som hör fäbodliv till. MJÖLK!
       Tydligare koppling till världsarvet Hälsingegårdar
        
       Svedbovallen 2018-2020 • Nytt verksamhetsansvar. • Projekt 2,7 milj - Leader Hälsingebygden. • Samverkan mellan aktörer som driver fäbobruk & småskaligt mathantverk, café och turistupplevelser, anpassning av lokaler till lagstiftningens krav, övergripande utvecklingsmodell.

fredag 9 november 2018

Nu vandrar vi på rad till Medlemsträff 25 nov. i Gåsbäcken


TRIVSELTRÄFF, MEDLEMSMÖTE GFF!

Vi möter upp hemma hos SUNE PETTERSSON, på hemgården i GÅSBÄCKEN, OCKELBO
SÖNDAG 25 NOVEMBER KL. 11.30 TILL CA 15.00
Nyhet: 14.30 kommer Anders Persson från Söderhamn och berättar om den planerade FÄBODUTBILDNINGEN på CFL/vår vuxenutbildning.

Du kan komma senare om det passar Dig men kl. 15 rundar vi av.

Anna och Birgitta ordnar lite förtäring och fika  men för att det ska fungera, så bra som möjligt så bör Du anmäla Dig!

Ring Birgitta 070-370 94 55 eller Calle 070-372 90 71

VARMT VÄLKOMMEN TILL GÅSBÄCKEN!

Ha de'
Calle
tisdag 30 oktober 2018

Kort från Knytskrafts konferens i Järvsö


Kursen Måltidsturism och Grönt Kulturarv i Järvsö 25-26 oktober.

På konferenser får man alltid med sej något nytt:
Köpte med mej Land Alice Gustavssons bok Mina förfäders stigar. Vilken levnadsberättelse
från bla Skallskogs fäbodar!

Sonen Örjan hade med sej den till kursen och vi köpte gärna. För kontakt 070 5667759.

Så kom Håkan Tunón från CBM med en bred inbjudan till Workshop utanför Trondheim  
27-29 november. Det nordiska samarbetsprojektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» har en Workshop där.  Program för Workshop
Läs också mer på deras blogg Biologiskt kulturarv och anmäl intresse!
Plats finns, du står för resa och deltagande,
Projektet står för resten! Riksföreningen FSF är en av projektägarna.


Och så fick vi förstå varför Svedbovallen har haft stängt i sommar, genom en fin redovisning av Märit Andersson, fäbodkulla där i tre år. Mer info kommer vid nästa blogginlägg!tisdag 16 oktober 2018

Konferens om Måltidsturism och Grönt kulturarv

Konferensen blir i Järvsö 25-26 oktober och i inbjudan står:
"Måltidsturism och gröna kulturarvets och fäbodens måltider lockar många turister."

Se det digra programmet och info om anmälan under Konferens i Järvsö.
Våra egna GFFare: Malin Johansson och Birgitta Höglund medverkar tillsammans med
Urban Laurin och Thorsten Laxvik mfl.

Konferensen anordnas av projektet Knytkraft.se

Fotograf: Anita Östlund, Bergvik

Ger också lite förhandstips om konferensen 15-16 november

JÄRVSÖ HÅLLBAR DESTINATION ETAPP II
DET STORA KLIVET


Hållbart och miljövänligt, precis som fäbodrörelsen
Det borde vi åka på!

fredag 12 oktober 2018

Mångfaldskonferens i Stockholm

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? Mångfaldskonferensen 2018

"Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, och för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige?"
Stora frågor att ta del av och genom Pauline Palmcrantz från Riksföreningen FSF´s styrelse så är Fäbodrörelsen i stort representerad.
Ser fram emot rapport, kanske på något medlemsmöte eller på vårt årsmöte.
Mångfaldskonferens 17 okt -18

fredag 5 oktober 2018

Fäbodrådgivare

Ett spännande resultat av behovskartläggningen Vägar framåt (SJV):
Nya upphandlingar publicerade 4 okt av Jordbruksverket
- Rådgivning för svenskt småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap
 (sista anbudsdag den 8 november)

Frågan är om detta kan bli den Fäbodkonsulent som Yasmine Bengtssons projekt utmynnade i 2005.
Den finns på gamla hemsidan www.gfabodar.se men även här Fäbodkonsulent 2005

En annan vinkling kring detta med Fäbodrådgivare/konsulent fick vi på kursen om Måltidsturism och grönt kulturarv i Järvsö 25-26 oktober som anordnades av Knytkraft ekonomisk förening.
Där berättade "fäbodkullan från Svedbovallen" Märit Andersson att Destination Järvsö blivit beviljade medel från Leader som motsvarade tre tjänster. Det växlade man upp och gav timuppdrag till 26 personer.
Alla med specialkompetens för de frågor/områden som de behövde få belysta och arbeta vidare med.
Nu blir det en konferens kring Det stora klivet, i november där man redovisar sin strategi för sitt gedigna
miljöarbete för att få kommunen internationellt miljöcertifierad..torsdag 27 september 2018

Fäbodriksdag 22-23 sept 2018

En fäbodriksdag av rang, den innehöll allt vi kunde önska: 
Kulturarv, lokal mat, ny kunskap och delande av erfarenheter!
Stort tack till Yvonne och Ove som värdpar på Kättboåsens fäbod,
Dalarnas fäbodbrukarförening och riksföreningen
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF), "Riksföreningen"
Så fullödigt program och med tid för goda samtal. 
Se Program Fäbodriksdag 2018 och på www.fabod.nu finns en utmärkt rapport.

tisdag 18 september 2018

Kulturarv och mat på fäboden och vid småbruk

Det gäller att tänka positivt och ljust när en ansökan ska göras.
Nu gäller det ansökan om Kulturarv och mat på fäbod och vid småbruk som Gävleborgs Fäbodförening ska göra.
Att ta emot skolklasser, lärare, nyinvandrade och långtidsarbetslösa vid några av våra fäbodar i Gävleborgs län.
För informationsspridning och upplevelser av något helt annorlunda för de flesta!
Det har sagt många gånger att det ska bli lättare för oss "vanliga människor" att göra ansökan...jag vet inte jag.
Tack och lov finns en ekonomutbildad i arbetsgruppen och som gillar excelark. Precis som i fäbodlivet och som annars, så olika det kan vara!
Länge leve mångfalden!

fredag 14 september 2018

Vägar framåt, det går framåt!


Vägar framåt och Jordbruksverket
Idag har jag haft telefonsamtal med Camilla Bender Larson på SJV.
om uppföljningen av utredningen Vägar framåt och det går framåt…
Inom några veckor kommer en upphandling av en rådgivningstjänst publiceras
på SJV´s hemsida med utgångspunkt från de föreslagna handlingsplanerna 4,5,6 och 9 i
Behovskartläggningen ”Vägar framåt”.
SJV kommer att upphandla en eller flera rådgivare som kan ge rådgivningsstöd till
aktörer inom fäbodbruket och annat småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap.
Sen tidigare finns utlysningen
·  informationsinsatser kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider
med sista ansökningsdag 21 september
Här kan vi söka för tex Kulturarv och mat på Fäbod/småbruk för barn och unga.
Vill ni veta mera så passa på att prenumerera på liknande utlysningar:
gå in på SJV´s hemsida och fliken Stöd.

måndag 10 september 2018

Tankar från Fäbodträffen 9 september


Vägar framåt vid fäbodträffen 9 september

Vi var några stycken som träffades för att samtala om kartläggningen av fäbodbruket i Sverige.
Ett gediget arbete. Vägar framåt
Här finns nio handlingsplaner med förslag vad som kan underlätta för fäbodbrukare i framtiden.
Många bra förslag och vi undrar, kan detta kunna ske och av vem?

Vi stannade denna gång kring Handlingsplan för smarta småbrukare med god djurvälfärd, nr 6 och Handlingsplan för miljöersättning nr 8.
Många fäbodbrukare är just småbrukare och här finns förslag om att Landsbygdsutvecklingsenheten vid SJV tillsammans med djurskyddsenheten vid LSt och "Växa" ska kunna ha samråd kring frågan för innovativa och kreativa lösningar. Initiativet ska komma från LSt och det ser vi fram emot det.
Vi kommer att ta kontakt med LSt.

Under kapitlet om Handlingsplan för miljöersättning nr 8 finns en för oss bra uppräkning kring hur fäbodbruk kan se ut i dag. Så många viktiga varianter.
Här finns förslag om att en ny utgångspunkt för ersättning ska kunna innehålla dessa variationer och kunna prövas i kommande Landsbygdsprogramsperiod. Det ser vi också framemot.
Vi kommer att ta upp frågan på Fäbodriksdagen för att höra vad som skett vi de övriga länen. Fortsättning följer...
torsdag 6 september 2018

Vägar framåt om fäbodbrukets framtid

Vägar framåt, ja så heter Jordbruksverkets beställda behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige.
Malin Johansson och Pierre Adolfsson har gjort kartläggningen och den lanserades officiellt i april 2018. Den  delades ut vid Föreningen Sveriges Fäbodbrukarnas årsmöte i Klövjsö.
Deltagarna fick var sitt ex. och de regionföreningarnas representanter fick några extra ex.
Kan beställas genom Camilla Bender Larsson, vid SJV 036-1564 85 ansvarig handläggare.
Vägar framåt

Vi kommer att samtala om den vid en Fäbodträff på Utegården i Älgnäs 9 sept kl 16.
Den kommer också upp som ett ärende på Fäbodriksdagens förhandlingar under söndagen 23 sept.

Kom och var med vid båda tillfällena!
Utegården i Älgnäs i sensommarskrud, Jordärtskockor!

tisdag 28 augusti 2018

Program Fäbodriksdagen 22-23 september

Nu har programmet i detalj kommit för Fäbodriksdagen vid Kättboåsens fäbodar.
Så spännande och digert. Fokus på Fäbodens produkter, råvaror och kulturarv.
Gå in på www.fabod.nu så ser du själv alla programpunkterna!
Vad roligt om vi blir ett gott gäng från GFF. Boende på vandrarhem i närheten.
Representant från Nedervallens fäbod kommer!

onsdag 22 augusti 2018

Nävertrumpeten, vår tidning

Som medlem i Gävleborgs fäbodförening (GFF) får du fyra nummer av vår tidning per år.
Med information om fäbodkultur och utmarksbruk för fäbodbrukare, fäbodägare och alla andra.
Vill du medverka, kontakta vår redaktör Åsa Morberg asa.morberg@telia.com.
Nävertrumpeten nr 2
Nu i december är även årets sista nummer 4 på väg ut i lådorna.
Så här finns nu nummer 3  som bifogad länk. Trivsam läsning!
Nävertrumpeten nr 3
tisdag 21 augusti 2018

Blogginlärning i Ljusdal den 21 augusti

30 augusti
Hej på er! Vad trevligt att jag kan skriva på en blogg utan att ha fb! Vi  

tar hem får och getter från Näsvall efter ännu en lugn sommar.
Den 26e  
sommaren! Funderade på att dra ner på djurantalet, men kan inte.
Hur gör  
man!?? Men sex getter och fem tackor är väl inte så mycket!!?
Ha en bra 
höst! Kram!

Med vänliga hälsningar
Margareta Granér


21 augusti
Idag träffades vi, Anne-Marie, Carin och Killan på Studiefrämjandets lokaler i Ljusdal.

Vi vill försöka ersätta den gamla hemsidan, som ju inte fungerar så bra, med en enklare och modernare lösning.Vi anstränger oss för att sätta oss in i bloggandets svåra konst till glädje för er som är intresserade av fäbodlivet i Gävleborgs län.

Några fler från styrelsen är inbjudna men var förhindrade att komma; med dem blir vi ett engagerat gäng från alla väderstreck i vår region.onsdag 20 juni 2018

Aktuellt i juni

Detta händer i juni 2018:

Den 20 juni jobbar vi med att sätta upp en ny hemsida och/eller blogg som ska vara tillgänglig för alla och fungera som en bra portal för all som är intresserade av fäbodliv på ett eller annat sätt. Vi hoppas att det ska bli en samlingsplats där ni  kan ställa frågor, tycka till och kommentera och gärna bidra med egna inlägg också via våra webredaktörer.