måndag 21 september 2020

Extra årsstämma på Fäbodriksdagen engagerar- 11 motioner har kommit in!


Vilket engagemang inför vår extra stämma i Klövsjö! 
Huvudfrågan är ju Organisationsförändringen med efterföljande stadgeändring. Organisationsförslag
Men så kom chansen till förlängd motionstid bla pga Covid 19. Motionerna ligger nu på vår hemsida www.fabod.nu. Senare i veckan kommer FSF styrelses förslag till svar, även det läggs ut! 
Extra årsstämman kommer att förlänas till 10.30 pga av alla motioner, vilket bara är roligt! FSF styrelsen förslag på svar kommer snart nog att läggas ut på vår hemsida www.fabod.nu! 
 Väl mött i Klövsjö!