Gävleborgs Fäbodförening GFF

Årsmöte planeras 9 mars -24 kl 12 i Hudiksvall
Nya styrelsen:. Se hela GFFs nya organisering   

Ordförande
Carin Gisslén-Schönning
kansli
Älgnäs 607, 823 92 HOLMSVEDEN
Mob 070-398 37 83
caringnsn@gmail.com

Sekreterare
Annika Rudolfsson
NORRALA
Mob. 076-18511 91
annikarudolfsson@yahoo.se

Ordinarie ledamöter
Sofie Fredriksson,
SÖDERHAMN
Mob. 070-236 34 32
sofie_fredrixon@outlook.com

Monica Svedberg
KILAFORS
Mob. 070-354 07 44
acinom.svedberg@gmail.com

Stig Gustavsson
JÄRVSÖ
Mob. 070 632 39 78
sg_skatteekonom@hotmail.com

Kassaförvaltare
Lena Åkerlind,
Stärte, 826 95 TRÖNÖDAL
Mob. 070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Suppleanter
Karl-Erik Envall
LJUSDAL
Mob. 076-78516 95
info@bommars.se

Killan Norell
JÄRVSÖ
Mob. 076-763 90 12
killannorell@hotmail.com

Luise Rube
DELSBO
076-278 30 58
luiseaac@web.de

Sune Pettersson
OCKELBO
Tel 0297-417 70

Maria Östlund
HASSELA
Mob. 070-222 64 19
maria@hammarn.infoÅrsmöte 2023
Vi var på gamla Lövlundaskolan i Kilafors 11 mars

Från vårt årsmöte 26 mars -22 Dennis Olsson, Gävle ny ordförande och uppställningen i övrigt:
Carin Gisslén-Schönning sekreterare, Lena Bergils, Monica Svedberg och Sofie Fredriksson ordinarie ledamöter.  Suppleanter: Killan Norell, Sune Pettersson och Karl-Erik Envall.
Lena Åkerlind adjungerad kassör.

Vi är nu drygt 80 medlemmar och ser fram emot fler medlemsmöten.

Protokoll årsmöte GFF -22
Härligt knytis: grönsakspaj och fårkorv!!


Välkomna på vårt årsmöte lö 26 mars 2022 kl 14.00

i Missionskyrkan Norrala, på gårdsplanen hos Annika Rudolfsson.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar- se även Nävertrumpeten 1-22


Gävleborgs Fäbodförening GFF   gff@fabod.nu         aktuell  4 sept -21

Styrelsen

Ordförande
Vakant

Ordinarie ledamöter

Carin Gisslén-Schönning
Vice ordförande, kansli
Älgnäs 607, 823 92 HOLMSVEDEN
Mob 070-398 37 83
caringnsn@gmail.com

Sofie Fredriksson, sekreterare
SÖDERHAMN
Mob. 070-236 34 32
sofie_fredrixon@outlook.com

Lena Bergils
DELSBO
Mob. 070-583 64 85
bergilslena@gmail.com

Björn Brink
FÄRILA
Mob. 072-518 73 62
bbrink88@gmail.com

Kassaförvaltare
Lena Åkerlind,
Stärte, 826 95 TRÖNÖDAL
Mob. 070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Suppleanter
Sune Pettersson
Gåsbäcksvägen 24, 816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70, 070-586 02 98

Killan Norell
JÄRVSÖ
Mob. 076-763 90 12
killan.norell@hotmail.com

Dennis Olsson
Norra Åbyggebyvägen 12
805 98 GÄVLE
Mob 070 215 62 82
olssonsgarden@hotmail.com

Revisorer

Annika Thornton
Grubbe 919
826 95 TRÖNÖDAL
Mob 070 939 27 53
annikathornton@hotmail.com

revisor vakant

Revisorsuppleant
Inga Malm
Flugbo 7434, 821 92 BOLLNÄS
Mob. 070 - 550 30 66
inga.malm@flugdammen.se


Viltförvaltningsdelegationen
ordinarie ledamot

Stefan Olander
Skalen Söderomsjön 340
828 95 VIKSJÖFORS
Mob. 070-569 26 90
skalensfabod@gmail.com

Suppleant

Birgitta Höglund
Rönningen 893
826 95 TRÖNÖDAL
Mob. 070-370 94 55
info@brinkengard.se

Valberedning

Olle Berglund, sammankallande
070-208 98 17
olle.berglund@ovanaker.se

Annika Rudolfsson
Kungsgården 959 B
826 94 NORRALA
Mob. 076-18511 91
annikarudolfsson@yahoo.se

Valberedning 3 vakant


Är du medlem i GFF/FSF, 
gå med i vår FB grupp Gävleborgs Fäbodförening.
Ge oss tips vad vi kan lägga ut där! Anna Sjölin skjootan@gmail.com och Carin caringnsn@gmail.com

 

Senaste nytt från Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF
Nästa års Fäbodriksdag -22 blir i Älvdalen, Dalarna!  
Protokoll från årets Fäbodriksdagsförhandlingar finns på hemsidan www.fabod.nu

På vår hemsida finns också vår senaste skrivning om att fäbodrörelsen kan vara med och bidra till utökat bete, som efterfrågas i EU.
Våra utmarksbeten är verkligen naturbetesmarker och bidrar till den biologiska mångfalden.

Sveriges skrivningar från Näringsdepartementet inför kommande CAP period 2023-2027 blir officiella i december, de skickas då till EU.

FSF bevakar och lägger ut på hemsidan.

 

Ytterligare av intresse finns på hemsidan: en rapport till Naturvårdsverket om att leva nära stora rovdjur (SNV Rapport 7005). Perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser som gjorts vid Göteborgs Universitet och Eldrimners slutrapport om deras fäbodprojekt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar