torsdag 29 september 2022

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen

 

Vi har genomfört en helt fantastiskt fin Fäbodriksdag där många berättar att de fått om ny kunskap kring vad vi kan göra för framtiden kring våra fäbodar utifrån miljömålet Levande skogar med stöd från bla Skogsstyrelsen och skogsbolag!
OCH vi har fått en ny ordförande: Peter Helander från Mora.
Vi hälsar Peter välkommen och hans breda erfarenhet av bla riksdagsarbete kommer att hjälpa oss att jobb på rätt nivåer när det gäller våra olika fäbodfrågor!
Och så äger vi numer varumärkesskydd för ordet fäbod, så workshopen kring detta gav styrelsen fler utgångspunkter för fördjupning i frågan. Vem ska få använda, ska vi ha en certifiering osv.
Vi tackar @Älvdalenskommun för festmiddagen och Anna Axelsson för mfl för stort engagemang och utomordentlig logistik!
Vi var drygt 60 deltagare och förbundet växer -nu är vi snart 450 medlemmar inkl regionala föreningar och lokala fäbodlag!
Söndagen ute i fält på Hedbodarna och Brindbergs fäbod blev fina upplevelser för oss alla, inte minst för våra norska gäster.
Kvällens avlutande konsert med kulning, hornblås och sång blev en värdig och mäktig avslutning.
Tack Jennie Tiderman-Österberg mfl som höll i det!
Bild: Kerstin och Marie Nyström berättar om lägerskolor för barn vid Brindbergs fäbodar. Foto: Carin Gisslén-Schönning

söndag 18 september 2022

Inventeringen av levnade Fäbodar i Gävleborg

 


Vi har nu haft träffen tisdag den 31 augusti med Berit Löfström, Sara Danvind och Anders Johnsson på Krype fäbod.

Vi redovisade Annikas inventering av Levande fäbodar i Gävleborg.
Och framförallt funderade vidare på frågan -hur ska vi gemensamt stötta de fäbodbrukare som vill utöka sitt  bete?!
Ytterst intressant är att det finns 29 fäbodbrukare som kan tänka sej att utöka sitt bete!
Läs rapporten och kom med förslag du också! 
Inventering 2021 Levande fäbodar X-län

FNs IPPC rapport talar om att vi måste få till mer betade skogar för den biologiska mångfaldens skull- fäbodbruket kan leverera mera!

Nästa fråga är hur vi ska  få till en utökad livsmedelsproduktion inte minst av traditionella mjölkprodukter vid fäbodarna. Enligt rapporten är det bar 2 fäbodar i vårt läns som har det.   

Vi bestämde att Sara Danvind  och Carin ska förska ordna träffar i länet med våra fäbodbrukare och Lst för vidare samtal.
Annika föreslog två träffar och det  är ett bra förlag. Då kan vi nå fler.
En för norr, kanske på Stenegård och en i Gästrikland för att nå flera. Bra tycker jag!

Trevlig läsning och kom gärna med förslag på plats för Gästrikland...
En tanke är mejeriet på Högbo Bruk. Dit levererar Robert Eklund mjölk varje vecka från sina fjällkor.

Ökad lönsamhet kan vara ett tema på kommande träffar- hur prissätter vi våra produkter förutom utökat bete. 

Roligt om fler av oss kan ses på Fäbodriksdagen kommande helg 23-25 september i Älvdalen. Läs mer på hemsidan www. fabod.nu