onsdag 22 december 2021

Jul- och nyårshälsning

 God jul och ett riktigt gott fäbodår 2022

vill vi från styrelsen hälsa er, med en härlig bild från Emma Lundgren, Piteå!

Vi är glada att att Annika Rudolfsson är igång och gör en uppföljning av Länsstyrelsens fäbodinventering från 2010.
Hon kommer att intervjua drygt 70 personer som har djur eller slåtter på sina fäbodar i vårt län.

Styrelsen kommer att ha möte hos Lena och Kelvin i Norrbo fredag den 14 januari, så har du frågor
som du vill att vi ska ta upp, så hör av dej.

Sist men inte minst, boka redan nu in fredag 11 februari kl 14, då ska vi ha medlemsmöte hos Peter Bolin,
Peters gastronomi, för fortsatt samtal kring Fäbodkött, kvalité och prissättning.
Tommy Jonsson, Tallåsen levererar kött till provsmakning av oxsvanssoppa och oxkind!

Carin

0703983783
vice ordf GFF

tisdag 26 oktober 2021

Vad tror ni om ordet Skogsbeteskött?


Så här skriver Linda från MatVärden:
 Idag har vi varit på en lärorik och bra träff på Ol-Anders gården i Alfta. Vi var inbjudna av Gävleborgs fäbodförenings Carin Gisslén-Schönning, att samtala om möjligheter till att sälja kött från djur som betat kring fäbodar och- eller på skogen.

🌲 🐮 🌲 Medlemmar i fäbodföreningen och personal från Länsstyrelsen medverkade också.
Finns det mervärden som man är beredd att betala med för när det gäller kött eller mjölkprodukter från djur som har haft ett bra och fritt liv och som fått äta vad de är sugna på i Gävleborgs skogar. Det handlar ju inte bara om nötkretaur, som till exempel fina fjällkor, utan såklart även om får och getter. Många är intresserade av att bevara gamla raser som Hälsingefår.
Dessa djur gör ett fantastiskt arbete för vår biologiska mångfald, håller landskapet öppet o.s.v.
🌲 🐮 🌲
Finns det en marknad hos till exempel restauranger? Vi på MatVärden vill gärna fortsätta samtalet och se hur vi kan hjälpa till att matcha kanske med intresserade kockar och andra konsumenter som är intresserade av produkter från fäbodar, skog och det som kallas utmarker.
🌲 🐮 🌲
Länsstyrelsen söker också efter bönder som vill ha sina betande djur i nationalparker och naturreservat.

Tack Linda för det fina referatet!

onsdag 20 oktober 2021

Kampen fortsätter om att få använda F-ordet för våra produkter från fäbodarna

 

Massor av goda F-ostar från en av Förbundets fäbodkurser.
I Eldrimners mejeribok står det mycket om hur man tillverkar fäbodost och likaså i Livsmedelsverkets rekommendationer för att få till säkra fäbodostar. Men fäbodbrukaren får inte använda F-ordet!
Läs artikeln i Falu Kuriren av Gabriel Ehrling Perers (kommer snart på FSFs hemsida (www.fabod.nu) där han finessfullt och sakligt beskriver småböndernas fight mot knäckejätten.
Den finns också här Text i Falu Kuriren
Bra att han blåser eld på vår brasa. Vi får fortsätta kämpa och tänka ut nya strategier.

tisdag 19 oktober 2021

Medlemsmöte om Skogsbeteskött 26 oktober!

 


Hösttid = slakttid! Kom och diskutera hur vi kan höja försäljningsvärdet på vårt Skogsbeteskött. Hitta fram till intresserade nya målgrupper. Höja priset...

På Världsarvscentret Olandersgården i Alfta. Tisdag 26 oktober kl 9.30 -12 tillsammans med MatVärden och Länsstyrelsen!

Från 9.30 bjuder MatVärden på fika.
Anmäl till caringnsn@gmail.com
eller ring 070 398 378 3


tisdag 5 oktober 2021

Nationella skogsprogrammet blir regionalt!

Det nationella skogsprogrammet som antogs av regeringen 2018 har nu resulterat i  regionala skogsprogram. 
Här finns Gävleborgs skogsprogram, nyligen antaget:
 X Skogsprogram

Detta ska utmynna i  handlingsprogram utifrån 18 prioriterade områden. Fäbodbruket nämns bla under kategorin 4.3 Mångbruk i skogen s 16.

Precis som i verkligheten är vi berörda inom många myndighetsområden och samverkan behövs.

Vi kommer att ta upp frågan på vårt styrelsemöte i GFF 7 oktober och har du några synpunkter så hör av dej!

Det kommer att bildas arbetsgrupper inom flera av kategorierna och vi hoppas på att kunna vara med i just denna om
Mångbruk i skogen.
söndag 5 september 2021

Ny styrelse för GFF 2021

 

Vi har haft årsmöte i GFF och en ny styrelse är vald.
Så här ser uppställningen ut:
ordförande vakant 
Lena Bergils vald på 2 år,
Sofie Fredriksson, vald på 2 år
Björn Brink vald på 1 år
Kvar 1 år, tidigare val Carin Gisslén-Schönning, sammankallande

Suppleanter:
Sune Pettersson 2 år
Killan Norell 2 år
Dennis Olsson 1 år

Lena Åkerlind adjungerad och arvoderad kassör

Valberedning :
Olle Berglund 3 år
Annika Rudolfsson 2 år
Vakant 1 person
Mer information kommer!

tisdag 27 juli 2021

Årsmöte 4 sept i Ljusdal för GFF

 


Den alldeles nyfödda kalven hemma hos Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod ser framtiden an.

Det gör vi i GFF också och vi bestämde vid vårt styrelsemöte tid för vårt årsmöte till den 4 september på Ljusdals museum.
Vi börjar med välkomstkaffe kl 11.
Anders Assis håller i mingel om "museet en resurs för fäbodkulturen".
13.00 medhavd lunch och sen blir det årsmöte kl 13.30.

Kom ihåg att betala årets avgift 250 kr till bg 5276-7423 så du blir röstberättigad!
Handlingar kommer ut med Nävertrumpeten.

torsdag 1 juli 2021

Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur”: En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv Portström, Sofia

 

Intressant uppsats vid Södertörns högskola av Sofia Portström.

En utgångspunkt har varit- vad är fäbodbruk och en slutsats är ...så mångfasetterat och olika i dagens situation.

Tidigare en livsnödvändighet i bondesamhället, djuren måste ut på bete i skog och utmarker. Hemma skulle det sås  och skördas för vinterfoder och säd. 

Fäbodbruket med utmarksbetet var en ekonomisk nödvändighet.

Lönsamheten vid fäbodbruk idag måste diskuteras för att vi ska kunna behålla de fäbodar som ännu brukas. Och ut fler djur på bete.
En viktig framtidsfråga med många miljö - och hållbarhetsaspekter.

Här kommer länken till uppsatsen
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1305676&dswid=-9007


fredag 23 april 2021

Medlemsmöte på Skalens fäbod 17 april

Igår hade GFF sitt medlemsmöte på vackra Skalen Fäbod,
som ägs av Stefan Olander.

Så här skriver Anna Sjölin, på GFFs Facebook sida:
”Mötet ordnades för att vi skulle rösta för att gå med i förbundet, eller vara kvar som fristående förening. En del hade poströstat, andra hade mailröstat och en del röstande genom lämna sin röst på plats.

Kenneth, ordförande i Förbundet och hans fru Viola var inbjudna.
Kenneth fick föra talan och är en väldigt inspirerande person. 
Alla fick också ställa frågor som de hade.

 Stefan visade en liten del av sin stora naturbetande fäbodvall, medan röster räknades.

Sen gav Viola oss en liten men naggande god visning om hur vackert en nävertrumpet kan låta,de tackar vi djupast för 

Röstningen hade 28 deltagare som valde att använda sin rösträtt, men 1 röst ogiltigförklarades.

Och de vinnande blev att 16 röstade för att GFF ska vara med i förbundet,
medan 11 personer röstade att vi skulle vara fristående förening tillsvidare. 

I samband med denna omorganisation som nu GFF står inför, så tackade vår hårt arbetande Calle Höglund för sin tid som ordförande, och avgick på plats.

På årsmöte kommer de fastslås med övergången till att ingå i förbundet”.


                                        Kenneth Johansson på Skalens fäbod. Foto: Anna Sjölin 

söndag 4 april 2021

Medlemsmöte 17 april på Skalens gård i Alfta

 

Det våras och vi kan träffas ute på medlemsmöte kring organisationsfrågan om vår regionala förenings roll i Förbundet Svensk Fäbodkultur, FSF.

Stefan Olander bjuder in till sin gård i Alfta 17 april kl 11.00
Ring 070 569 26 90 om du behöver vägbeskrivning,

Behöver du mer bakgrund i frågan förutom de enkäter som fanns i Nävertrumpeten, så se blogginlägget nedan från 11 november.

Väl mött på ett viktigt möte! 

Obs mailadressen till Lena Åkerlind är  lena.akerlind@outlook.com
Sterte 767, 826 95 Trönödal
om du inte kan komma men vill rösta!

Dagordning 17 april

måndag 29 mars 2021

Skogsstyrelsen kan ge råd om Skogens miljövärden

 


Passa på att söka stöd/ersättning för skoglig Naturvårdsåtgärd

Vid fäbodarna finns många slag av marker, slåtterängar och beten närmast fäbodvallarna, trädklädda betesmarker närmast inpå och betad skog längre ut.

Nu finns det fler och fler fäbodbrukare som ser över de trädklädda betesmarkerna närmare fäboden och tänker sej skogliga åtgärder. Eller vill utöka betesmarkerna.

Passa på att ta emot skoglig rådgivning kostnadsfritt från Skogsstyrelsen, den möjligheten finns nu.
Och få sen tips om stödet Skogens miljövärden.

Men gör det innan ni börjar med åtgärderna - annars är det för sent att söka stödet.

Inom Stödet skogens miljövärden finns en möjlighet att få bidrag till anpassad röjning, utglesning mm.
Få tips på viktiga naturvärdesträd som kjolgranar, vidkroniga tallar, äldre sälgar och aspar eller andra bärande trädarter som är viktiga att spara..

Det viktiga är att utgå från varje fäbods unika förutsättningar och befintliga natur/kulturvärden.

Ersättningen utgår från en schablon som heter ”sköta natur- och kulturvärden” och
kan sökas från 1 april, se Skogsstyrelsens hemsida
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/

Ersättning som är aktuell vid röjning mm är 9000 kronor per ha.

Fortfarande finns också Nokås stöd att söka för tex renovering av fäbodbyggnader i skogen,
 inte på vallen, tex lador.

Tag alltid kontakt med din regionala skogsstyrelse och fråga efter ansvarig för Skogens miljövärden
tfn 036 35 93 00  eller maila Maja Ramström för allmänna frågor
maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se.

 Fäbodbruket svara verkligen upp mot miljömålet Levande skogar!

Lycka till!

Carin


lördag 13 februari 2021

Skogsutredningen och fäbodskogen


 I alla tider har djur i de norrländska skogslandskapen gått på fritt bete i skogen. Ibland hade vallkullorna med sej en gattaryxa tillsammans med annat viktigt.

Nu är skogen aktuell igen med skogsutredningen- produktionsmål står mot biologisk mångfald. Och helst ökad produktion och uttag.

Läs mer både på regeringens hemsida och Skogsstyrelsens dito.

En fråga som jag ställt mej är om det någonstans bland dessa 1250 sidor som utredningen omfattar står något om den stora nytta som våra betande fäboddjur gör för den biologiska mångfalden.

Svar från Tommy Ek, en av Skogsutredningens sekreterare:

"Vi har trots det på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar.

Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3"

Bara en fjärdedel av detta storartade miljöarbete som djuren utför syns i Jordbruksverkets statistik genom de som har ersättningen "fäbod i bruk". Övriga syns inte men vi brukar säga över tusen fäbodar sköts, betas eller slåttas och det behöver uppmuntras och synas!

Skogsutredningen kommer att gå ut på remiss, så påverka där du kan!

onsdag 6 januari 2021

 

Nytt år och dags att skaffa nya almanackor.

Här kommer ett trevligt tips från Sveriges Rödkulleförening-
en ny rödkullebild för varje månad med fakta och info.
Se www.rodkullan.se
Länge leve de fina gamla lantraserna!