onsdag 14 december 2022

Julhälsning med hopp om ett Gott nytt Fäbodår 2023

 Med denna fina bild av vår medlem Emma Lundgren i Piteå vill vill vi i GFF önska våra medlemmar 

en God Jul och ett Gott Nytt Fäbodår 2023

Vill du vara med och planera framtiden för GFF och FSF så välkommen på ett "utökat styrelsesammanträde" på Utegården i Älgnäs den 12 januari kl 18.00.
Anmälan till Carin 070398 378 3
Redan nu har vi planerat viktiga saker:

15 feb Nävertrumpeten ut med kallelse till årsmöte

23 feb Medlemsmöte i Nordanstig. Fäbod, kultur och turism - en lyckad kombo?

11 mars årsmöte i Kilafors gamla skola från 12.00 med fikastart= knytis. 
Olle Andersson berättar om kartläggningen av fäbodar i Kilafors/Hanebo​

Allt gott​ i adventstiden​!
Carin​ och Dennis​

lördag 3 december 2022

 

Foto: Victoria Törnqvist 

Sök Stödet Skogens miljövärden!

Det finns så många fina natur- och kulturvärden i skogen runt våra fäbodar.

Skogsstyrelsen har extra medel bla för att sköta natur- och kulturmiljöer.

Ansökan före 31 december.

www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/.

Gå in på Hitta snabbt och sedan Stöd och bidrag.

Fråga efter rådgivning av någon skogskonsulent, det är kostnadsfritt, så du får ett sk rådgivningskvitto som underlättar för dej i ansökan.
Det går även utan men det försenar ansökan lite i ansökan.

Maila carin.gisslen-schönning@fabod.nu så får du en lathund som Skogsstyrelsen tagit fram.
Mycket användbar!

måndag 14 november 2022

Utökat bete och ökad livsmedelsproduktion


 Kom till träffen i Järvsö, på Järvzoo den 21 november kl 13-16. Vi får lyssna till John Lindström från Skogsstyrelsen som berättar om särskilt stöd för utökat bete i skogsmarker.

Och flera livsmedelsproducenter medverkar.
Smakprov från dessa vid serveringen.

GFF i samarbete med Länsstyrelsen Sara Danvind och MatVärden.

Charlotta Netzman berättar om Svedbovallens framtid.

Anmäl på LSt hemsida eller till
caringnsn@gmail.com

Inbjudan Utökat bete och livsmedel

lördag 5 november 2022

Nävertrumpeten 3-4 ute

 

Buld Sofie Fredriksson
Nu är senaste numret av Nävertrumpeten ute!

Den har gått ut i fysisk form både till alla våra medlemmar i GFF, nu 104 stycken och till de som deltog i inventeringen av levande fäbodar i Gävleborg.

Ta del av den här! Nävertrumpeten 3-4 -22

OBS Nävertrumpeten är vårt medlemsblad för Gävleborgs Fäbodförening GFF

Några har funderat över kopplingen till den stora fina tidningen som Förbundet Fäbodkultur och utmarksbruk FSF ger ut, fyra gånger per år.
Du får den också!

Som medlem i vår regional förening är vi också, i den nya ordningen, medlem i FSF. I Förbundstidningen  kommer de tunga reportagen. Nästa nummer kommer i mitten av december.

Fina bilden är från Idfjärdsvallen, tagen av Sofie Fredriksson

tisdag 18 oktober 2022

Utökat bete- ökad livsmedelsproduktion

 

Foto: Emma Jensén
Läs inventeringen om levande fäbodar igen (se inlägg nedan) som Annika Rudolfsson gjort i X-län.

Nästan 30 fäbodbrukare kan tänka sej att utöka sitt bete om inte om...

Nu kommer vi att ha två träffar med Länsstyrelsen i frågan- kan utökat bete ge ökad livsmedelsproduktion?!

Först ut är 3 november på gamla Herrgården på Högbo bruk kl 13-16.

Vi får besöka deras Ysteri och vi har fokus på lokala fäbodprodukter. Kan vi få fler som producerar fäbodprodukter, nu när vi äntligen har fått varumärkesskydd på ordet Fäbod?

Andra träffen blir på Järvzoo den 21 november 13-16.

Då kommer John Lindström från Skogsstyrelsen och berättar om deras goda bidrag Natur/kultur för att glesa ut skogar kring fäbodar och ta till vara på igenväxta betesmarker. Vi pratar om Gräsbeteskött och Birgitta Sundin Eldrimner är med på länk och berättar om projektet "Opastoriserad dryckesmjölk" mm mm

Välkomna med!

ps finns du inte med i inventeringen, vill vi gärna få kontakt och lägga till dej och din fäbod. 

Ring Annika 076 185 11 91 eller Carin 070 398 378 3

torsdag 29 september 2022

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen

 

Vi har genomfört en helt fantastiskt fin Fäbodriksdag där många berättar att de fått om ny kunskap kring vad vi kan göra för framtiden kring våra fäbodar utifrån miljömålet Levande skogar med stöd från bla Skogsstyrelsen och skogsbolag!
OCH vi har fått en ny ordförande: Peter Helander från Mora.
Vi hälsar Peter välkommen och hans breda erfarenhet av bla riksdagsarbete kommer att hjälpa oss att jobb på rätt nivåer när det gäller våra olika fäbodfrågor!
Och så äger vi numer varumärkesskydd för ordet fäbod, så workshopen kring detta gav styrelsen fler utgångspunkter för fördjupning i frågan. Vem ska få använda, ska vi ha en certifiering osv.
Vi tackar @Älvdalenskommun för festmiddagen och Anna Axelsson för mfl för stort engagemang och utomordentlig logistik!
Vi var drygt 60 deltagare och förbundet växer -nu är vi snart 450 medlemmar inkl regionala föreningar och lokala fäbodlag!
Söndagen ute i fält på Hedbodarna och Brindbergs fäbod blev fina upplevelser för oss alla, inte minst för våra norska gäster.
Kvällens avlutande konsert med kulning, hornblås och sång blev en värdig och mäktig avslutning.
Tack Jennie Tiderman-Österberg mfl som höll i det!
Bild: Kerstin och Marie Nyström berättar om lägerskolor för barn vid Brindbergs fäbodar. Foto: Carin Gisslén-Schönning

söndag 18 september 2022

Inventeringen av levnade Fäbodar i Gävleborg

 


Vi har nu haft träffen tisdag den 31 augusti med Berit Löfström, Sara Danvind och Anders Johnsson på Krype fäbod.

Vi redovisade Annikas inventering av Levande fäbodar i Gävleborg.
Och framförallt funderade vidare på frågan -hur ska vi gemensamt stötta de fäbodbrukare som vill utöka sitt  bete?!
Ytterst intressant är att det finns 29 fäbodbrukare som kan tänka sej att utöka sitt bete!
Läs rapporten och kom med förslag du också! 
Inventering 2021 Levande fäbodar X-län

FNs IPPC rapport talar om att vi måste få till mer betade skogar för den biologiska mångfaldens skull- fäbodbruket kan leverera mera!

Nästa fråga är hur vi ska  få till en utökad livsmedelsproduktion inte minst av traditionella mjölkprodukter vid fäbodarna. Enligt rapporten är det bar 2 fäbodar i vårt läns som har det.   

Vi bestämde att Sara Danvind  och Carin ska förska ordna träffar i länet med våra fäbodbrukare och Lst för vidare samtal.
Annika föreslog två träffar och det  är ett bra förlag. Då kan vi nå fler.
En för norr, kanske på Stenegård och en i Gästrikland för att nå flera. Bra tycker jag!

Trevlig läsning och kom gärna med förslag på plats för Gästrikland...
En tanke är mejeriet på Högbo Bruk. Dit levererar Robert Eklund mjölk varje vecka från sina fjällkor.

Ökad lönsamhet kan vara ett tema på kommande träffar- hur prissätter vi våra produkter förutom utökat bete. 

Roligt om fler av oss kan ses på Fäbodriksdagen kommande helg 23-25 september i Älvdalen. Läs mer på hemsidan www. fabod.nutisdag 23 augusti 2022

Berättarstund vid Nedervallens fäbod

 Välkomna på en berättarstund vid Nedervallens fäbod, i Mossviken , Älgnäs den 29 augusti kl 14.00.
Vi minns tillsammans djurhållning och mathållning vid fäboden.
Tag med dryck så bjuder vi på fäbodkaka.

Vägbeskrivning 070398 378 3 Carin

fredag 5 augusti 2022

Kulturvsdag 26 augusti i Väsbo Fäbodar Edsbyn

 


Välkomna till en spännande dag och kväll på Våsbo fäbodar utanför Edsbyn den 26 augusti.

Det kommer att handla om fäbodforskning och vallmusik och FSFs ansökan att bli ett immateriellt kulturarv.
Fäbodens värden -ett kulturarv för värden. Kulturarvsdag iVåsbo fäbodar Edsbyn

Sista anmälan är må 8 augusti till olle.berglund@ovanaker.se  mobil 070 208 98 17

Vi har fått ett utökat samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg och på tisdag den 31 augusti kommer Berit Löfström och Anders Johnsson  till Krype fäbod.
Då vi ska redovisa Annikas inventering av Levande fäbodar i Gävleborg.
Och framförallt funderar vidare på frågan -hur ska vi gemensamt stötta de fäbodbrukare som vill utöka sitt  bete?!
Ytterst intressant är att det finns 29 fäbodbrukare som kan tänka sej att utöka sitt bete!
Läs rapporten och kom med förslag du också! 
Inventering 2021 Levande fäbodar X-län
FNs IPPC rapport talar om att vi måste få till mer betade skogar för den biologiska mångfaldens skull- fäbodbruket kan leverera mera!

Nästa fråga är hur vi ska  få till en utökad livsmedelsproduktion inte minst av traditionella mjölkprodukter vid fäbodarna.      
Glädjande nog kommer det bli en kurs i just detta vid Krype nu i helgen 6-7 august tillsammans med Länsstyrelsen.


Hoppas vi ses i Våsbo!

torsdag 4 augusti 2022

Fäbodturismens sen långliga tider och nu

 

Nu i sommar längtar mång människor ut till fäbodarna. Vi får besökare och turister.

Jag läser i boken Fäboden Naturen, kulturen och kulturlandskapet av Håkan Tunon  följande  från tidningen Saxon 1934: "Fäbodflickan skall naturligtvis betalas både för de livsmedels hon ställer till ditt förfotande och för sina besvär.
(Umgängeskonst- levnadskonst).
I samma bok citeras Svenska turistföreningens från 1905 om besökares längtan till det "gamla, naturliga fäbodlivet". 
GFF hade ett projekt kring Turister i fäbodvallen från 2010 som belyser frågan väl. En fin sammanställning av Kelvin Ekeland. Bra historik.  Vägledning för fäbodturism.
På Förbundets hemsida www.fabod.nu finns flera fina besöksmål. Ha respekt för öppettider!


lördag 30 juli 2022

Kursdag- bakning ute 23 augusti i Alfta

 

Välkomna till en kursdag riktad till gruppen naturturismföretagare som vill lära sig mer om att baka ute.

Du får lära dig mer om olika sätt att baka ute. En kan använda allt från enkla redskap som träpinnar till mer avancerade som fältugn. Tillsammans bakar gruppen en trerätters lunch genom att använda olika metoder.

Kursledare är Elle Nikishkova, en passionerad utekock som älskar eld, skog och svamp.

Elles webbplats ellesutemat.seLänk till annan webbplats.

VAR:
ForRest utanför Alfta
KOSTNAD:
Kursen kostar 500 kronor exklusive moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 aug 2022 på länsstyrelsen hemsida!

måndag 11 juli 2022

Ängshävd med Svenska Kulturlandskap i Gnarp

 

Inställt pga för få anmälda!

Välkomna på en fältträff med Hjalmar Croneborg kring ängsslåtter, från nätverket Svenska kulturlandskap.

Tid: 28 juli kl 12- fre 29 juli kl 13

Plats: Åsvallens fäbod nordväst om Gnarp.

Även om anmälningstiden gått ut så finns det platser kvar på kursen om du kan ordna eget boende, kanske bo hemma?!

Kostnad 500 kronor för mat och kurskostnader.

Kontakta Hjalmar 0706 15 05 75 för mer info.

GFF är medarrangör så klart!

Ångshävd vid Åsvallens fäbod

tisdag 28 juni 2022

Sommaraktiviteter

 


Så mycket som händer i sommar!

Tisdag 5 juli Fältvandring hos bröderna Johnsson om bete i skogen

Torsdag 28-fredag 29 juli om ängshävd på Åsvallens fäbod utanför Gnarp

Lördag 6- söndag 7 augusti Ostkurs med traditionell mjölkhantering på Krype Fäbod

Måndag 22 augusti svampkunskap och matlagning i fält

Tisdag 23 augusti utematlagning med fokus på bröd 

GFFs medlemmar har fått alla inbjudningar på mail.

Kom med som medlem 300 kronor till Förbundets Svensk Fäbodkultur och då ingår medlemskap i Gävleborgs Fäbodförening! Swish 123- 109 20 22

Medlemskap GFF/FSF


söndag 5 juni 2022

Kommande träfffar

 

Träffar under juni GFF
Nu närmast är träffen hos Stefan Olander, vid Skalens fäbod i Alfta, 19 juni kl 14  kring hans fina marker, blomster och all biologisk mångfald.

Samma dag är det sångstund på Gåsbäclens fäbod i Ockelbo hos Sune Pettersson kl 15 med Equmeniakyrkan i Ockelbo samt Bernt Lindström.
Vi båda träffarna är det eget fika med som gäller!

Bifogar en trevlig inbjudan från Häckelsängs fäbodar lördag den 11 juni, även den i den biologiska mångfaldens tecken.

ett litet ps för 5 juli fältvandring hos bröderna Johnsson i Tallåsen Fältvandring Tallåsen

tisdag 3 maj 2022

Mer betad mark- kom på fältvandring 1 juni!

 


Här kommer en inbjudan, en fortsättning på vårt digitala möte om utökat bete.

Nu blir det ute i fält den 1 juni mellan 14-16. 
På Nedervallens fäbod i Mossviken
Ett samarbete mellan Länsstyrelsen och oss i Gävleborgs fäbodförening mfl.
Medverkar gör bla Anders Johnasson och Rebecka Wikström.
Tag med eget fika!


Varmt välkomna med!

tisdag 19 april 2022

Årsmöte med Förbundet Svensk Fäbodkultur

 

Påsktider och årsmötestider!

Nu är det Förbundet Svensk Fäbodkultur som har sin årsstämma 23 april vid Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar, per mail och per post.

Kanske finns det någon fler som vill bli medlem och komma med!

Medlemskapet innefattar även medlemskap i vår regionala Fäbodförening GFF. Totalt 300 kronor till bg 5243-8538 eller swish 123-109 2022 

Läs mer om årsmötet: FSFs årsstämma 2022

FSF bjuder på lunch, så anmäl er till Carin
mobil 070 398 378 3 eller caringnsn@gmail.com

Varmt välkomna! 

måndag 28 mars 2022

Årsmöte med GFF 26 mars


Det blev fint knytisfika vid Gävleborgs Fäbodförenings årsmöte. Fårkorv med pepparrotsgrädde grönsakspaj på dinkelmjöl och en ljuvlig kakbuffe'!

Dennis Olsson, Gävle ny ordförande och uppställningen i övrigt:
Carin Gisslén-Schönning sekreterare, Lena Bergils, Monica Svedberg och Sofie Fredriksson ordinarie ledamöter.  Suppleanter: Killan Norell, Sune Pettersson och Karl-Erik Envall.
Lena Åkerlind adjungerad kassör.
Vi är nu drygt 80 medlemmar och ser fram emot fler medlemsmöten.

Närmast är det om "Nyttja Skogs- och betesmarker" med bla Karl Ivar Kumm och några av våra medlemmar som medverkande den 4 april som digital konferens. Läs mer här: Skogs - och betesmarker

fredag 18 februari 2022

Inbjudan medlemsträff kring kvalitetskött 17 mars

 

Fullbokat!
Men se framemot en träff kring getkött 21 mars i  Gävle 18.30-20.00! Om getkött 21 mars Gävle

Hej fäbodfolket och dess vänner!
Här kommer en spännande inbjudan till vår andra medlemsträff med temat kvalitetskött från fäbodens djur.
Det blir hos mästerkocken Peter Brolin 17 mars mellan 
13-16,  i Långbo Delsbo. 

Vi fortsätter med en fördjupning kring hur vi kan få bättre betalt för köttet från våra djur som går ute på bete i skogen och mark hela somrarna

och hur vi gemensamt kan marknadsföra oss.

Tillsammans med Thomas Gill och Mattias Norell från Delsbo slakteri pratar vi om  hur vi kan höja kvalitéten på köttet från våra djur och
vilka priser som då kan bli aktuella vid slakt. Thomas och Mattias sponsrar med fjällkokött.

Tommy Johnsson från Stenpers Tallåsen berättar om sin försäljning av köttlådor med Fäbodkalv.
Tommy sponsrar också med oxsvans- och oxkindkött.

Och sist men inte minst bjuder Peter på en avsmakningsmeny med oxsvanssoppa, oxskindkött mm.

Allt detta gör vi tillsammans med MatVärden och Länsstyrelsen i Gävleborg.

 

Anmäl dej med 50 kronor i deltagaravgift till Gävleborgs Fäbodförening
bg 5276-7423 och ange medlemsträff samt ditt namn. 
Begränsat antal! 

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag!     


Ps kom ihåg vårt årsmöte den 26 mars kl 14.00 kallelse kommer i Nävertrumpeten.           

måndag 31 januari 2022

Framflyttat medlemsmöte 11 februari till 17 mars

 VIKTIG information är att vårt medlemsmöte om kvalitetskött från våra lantraser vid Brolins gastronomi i Delsbo den 11 februari är FRAMFLYTTAT 
​Vi vill inte riskera något nu med Coronasmittan i faggorna.​ 
Nytt datum kommer!

Vi planerar för ett nytt nummer av vårt medlemsblad Nävertrumpeten i slutet av februari, eller början av mars..

Då kommer kallelsen till vårt årsmöte 
26  mars
kl 14.
I lilla salen i Norrala Missionskyrka, på gårdstunet hos Annika Rudolfsson.

tisdag 18 januari 2022

Medlemskap för 2022 GFF/FSF

 

Nu har vi i FSF skickat ut mail och brev till våra medlemmar om årets medlemsavgift..
I år ingår de regionala föreningarna i vårt förbund- Förbundet Svensk Fäbodkultur, så en avgift täcker allt.
Då ingår även prenumerationen på FSFs medlemstidning
som kommer fyra gånger per år.
Med aktuella reportage om nutida och framtida fäbodbruk.
Aktuella avgifter är 300 kronor för enskild eller 500 kronor för familjemedlemskap. Via swish 123-1092022 eller bg 5243-8538.
Skriv gärna GFF Gävleborgs Fäbodförening på inbetalningen,
då återbetalas 100 kronor till GFF. Se www.fabod.nu

fredag 7 januari 2022

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

 


Nu har arbetet med att förnya strategierna för kommande miljömålsprogramperiod i Gävleborg börjat.

En digital workshop den 20 januari kommer att bli av.

Inbjudan digital workshop 20 januari 

Fäbodbruket beskrivs fåordigt i förra planen Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020.

Läs planen och kom med synpunkter till oss i styrelsen.

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020