fredag 24 april 2020

Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk har haft sin Årsstämma!Så här skriver Victoria från FSF styrelse:
Söndag 19 april genomförde Förbundet Svensk Fäbodkultur & Utmarksbruk (FSF) sin ordinarie årsstämma. En årsstämma som, p g a Coronavirusets framfart och den därav allmänna rekommendationen att inte resa i landet eller träffas fysiskt, för första gången i historien fick hållas i begränsad version via telefonmöte. Men trots tråkigheten att inte få mötas som planerat i verklighetens vackra Ekshärad i Värmland och inte heller få hålla den tänkta nätverksträffen för mjölkproducenter tillsammans med Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk) så blev det ändå ett lyckat telefonmöte.
   En extra årsstämma med motioner, verksamhetsplan, budget, information om arbetet med immateriellt kulturarv mm planeras dessutom istället att hållas i samband med Fäbodriksdagen i Klövsjö i september.
   Vid årsstämman 19 april redovisades en positiv utveckling för förbundet under det gångna året. Medlemsantalet har ökat stort och en god grund för ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete är lagt. Bland annat tack vare att FSF har erhållit finansiering för utgivningen av medlemstidningen under 2020, samt fått finansiering till ett projektarbete tillsammans med Eldrimner under 2020-21, vilket har fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling på fäbod med lantrasdjur.
   Vid stämman antogs enhälligt styrelsens förslag till genomförandeplan för ”En samlad fäbodrörelse” vilket i grunden handlar om att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till delaktighet och information samt att kunna påverka arbetet för att värna och utveckla fäbodbruket i vårt land. Detta innefattar också en förbättrad samordning där FSF och de regionala fäbodföreningarna nu blir integrerade och samverkande i en samlad fäbodrörelse.
Förbundets ordförande Kenneth Johansson fick fortsatt förtroende. Det blev också omval av Carin Gisslén-Schönning och Victoria Johansson Törnqvist, samt nyval till styrelsen av Ingela Kåreskog, Stöllet, och Svante Johansson, Ytterhogdal. Olle Berglund, Dennis Olsson och John Arne Thyselius kvarstår som ledamöter. Stefan Olander och Kristian Olofsson lämnade styrelsen.
   Övrig information efter valen återfinns på FSF:s hemsida
www.fabod.nu
under ”Kontakt och förtroendevalda”.
onsdag 8 april 2020

Glad Påsk Fäbodvänner!

Helga Henschens fredstupp


Det spirar på åkrarna och i land och rabatter, det föds lamm och kalvar, fåglarna ropar ut sina revirsånger, solen värmer och våren kan ingen hindra.
Vi får glädjas över det och hämta hopp!
Livet vann, det vinner, sjunger vi kyrkan i Påsk.
Det får bli vår hälsning!

torsdag 2 april 2020

Prenumerera på Förbundets tidning med rabatt!


Nu har nummer ett av  tidningen från
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) kommit!
Du som är medlem i en regional fäbodförening eller annan
stödjande organisation  till FSF har möjlighet att prenumerera
på tidningen för 150  kronor per år.
Tanken är att det ska komma ut fyra nummer per år.
Sätt in pengarna på bg 5243-8538 och ange "prenumeration"
tillsammans med ditt namn, så kommer den med posten.
Verkligen trevlig läsning!