lördag 13 februari 2021

Skogsutredningen och fäbodskogen


 I alla tider har djur i de norrländska skogslandskapen gått på fritt bete i skogen. Ibland hade vallkullorna med sej en gattaryxa tillsammans med annat viktigt.

Nu är skogen aktuell igen med skogsutredningen- produktionsmål står mot biologisk mångfald. Och helst ökad produktion och uttag.

Läs mer både på regeringens hemsida och Skogsstyrelsens dito.

En fråga som jag ställt mej är om det någonstans bland dessa 1250 sidor som utredningen omfattar står något om den stora nytta som våra betande fäboddjur gör för den biologiska mångfalden.

Svar från Tommy Ek, en av Skogsutredningens sekreterare:

"Vi har trots det på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar.

Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3"

Bara en fjärdedel av detta storartade miljöarbete som djuren utför syns i Jordbruksverkets statistik genom de som har ersättningen "fäbod i bruk". Övriga syns inte men vi brukar säga över tusen fäbodar sköts, betas eller slåttas och det behöver uppmuntras och synas!

Skogsutredningen kommer att gå ut på remiss, så påverka där du kan!