tisdag 26 oktober 2021

Vad tror ni om ordet Skogsbeteskött?


Så här skriver Linda från MatVärden:
 Idag har vi varit på en lärorik och bra träff på Ol-Anders gården i Alfta. Vi var inbjudna av Gävleborgs fäbodförenings Carin Gisslén-Schönning, att samtala om möjligheter till att sälja kött från djur som betat kring fäbodar och- eller på skogen.

🌲 🐮 🌲 Medlemmar i fäbodföreningen och personal från Länsstyrelsen medverkade också.
Finns det mervärden som man är beredd att betala med för när det gäller kött eller mjölkprodukter från djur som har haft ett bra och fritt liv och som fått äta vad de är sugna på i Gävleborgs skogar. Det handlar ju inte bara om nötkretaur, som till exempel fina fjällkor, utan såklart även om får och getter. Många är intresserade av att bevara gamla raser som Hälsingefår.
Dessa djur gör ett fantastiskt arbete för vår biologiska mångfald, håller landskapet öppet o.s.v.
🌲 🐮 🌲
Finns det en marknad hos till exempel restauranger? Vi på MatVärden vill gärna fortsätta samtalet och se hur vi kan hjälpa till att matcha kanske med intresserade kockar och andra konsumenter som är intresserade av produkter från fäbodar, skog och det som kallas utmarker.
🌲 🐮 🌲
Länsstyrelsen söker också efter bönder som vill ha sina betande djur i nationalparker och naturreservat.

Tack Linda för det fina referatet!

onsdag 20 oktober 2021

Kampen fortsätter om att få använda F-ordet för våra produkter från fäbodarna

 

Massor av goda F-ostar från en av Förbundets fäbodkurser.
I Eldrimners mejeribok står det mycket om hur man tillverkar fäbodost och likaså i Livsmedelsverkets rekommendationer för att få till säkra fäbodostar. Men fäbodbrukaren får inte använda F-ordet!
Läs artikeln i Falu Kuriren av Gabriel Ehrling Perers (kommer snart på FSFs hemsida (www.fabod.nu) där han finessfullt och sakligt beskriver småböndernas fight mot knäckejätten.
Den finns också här Text i Falu Kuriren
Bra att han blåser eld på vår brasa. Vi får fortsätta kämpa och tänka ut nya strategier.

tisdag 19 oktober 2021

Medlemsmöte om Skogsbeteskött 26 oktober!

 


Hösttid = slakttid! Kom och diskutera hur vi kan höja försäljningsvärdet på vårt Skogsbeteskött. Hitta fram till intresserade nya målgrupper. Höja priset...

På Världsarvscentret Olandersgården i Alfta. Tisdag 26 oktober kl 9.30 -12 tillsammans med MatVärden och Länsstyrelsen!

Från 9.30 bjuder MatVärden på fika.
Anmäl till caringnsn@gmail.com
eller ring 070 398 378 3


tisdag 5 oktober 2021

Nationella skogsprogrammet blir regionalt!

Det nationella skogsprogrammet som antogs av regeringen 2018 har nu resulterat i  regionala skogsprogram. 
Här finns Gävleborgs skogsprogram, nyligen antaget:
 X Skogsprogram

Detta ska utmynna i  handlingsprogram utifrån 18 prioriterade områden. Fäbodbruket nämns bla under kategorin 4.3 Mångbruk i skogen s 16.

Precis som i verkligheten är vi berörda inom många myndighetsområden och samverkan behövs.

Vi kommer att ta upp frågan på vårt styrelsemöte i GFF 7 oktober och har du några synpunkter så hör av dej!

Det kommer att bildas arbetsgrupper inom flera av kategorierna och vi hoppas på att kunna vara med i just denna om
Mångbruk i skogen.