Nävertrumpeten

Här kommer länken till nr 1-24  Nävertrumpeten 1-24 Trevlig läsning!

Nu är senaste numret av Nävertrumpeten ute. 3-4 -23

 Nävertrumpeten 3-4 -23

Innehåll: Vi efterlyser folk som i nutid lyckts med att göra tjockmjölk från tätörten.
Carin Walldin och Nina Östman har viktiga artiklar.

Här kommer även nr 2 av Nävertrumpeten

 Nävertrumpeten 2-23


2023 Årets första nummer av medlemsbladet Nävertrumpeten

Stolta och glada med inbjudan till vårt årsmöte lördag 11 mars i Kilafors och trevligt kåseri av vår medlem Emelie!

Nävertrumpeten 1-23

Den har gått ut i tryckt form till alla våra medelmmar och ett antal viktiga kontaktpersoner inom kommuner och organisationer.

Vill du vara med och stödja oss, så vi kan ge ut alla nummer i fysisk form, vilket uppskattas så:

skicka en gåva om 100 kronor eller mer till bg 5276-7423 och ange Nävertrumpeten
Nu är senaste numret av Nävertrumpeten 3-4 -22 ute!

Den har gått ut i fysisk form både till alla våra medlemmar i GFF, nu 104 stycken och till de som deltog i inventeringen av Levande fäbodar i Gävleborg.

Ta del av den här! Nävertrumpeten 3-4 -22

OBS Nävertrumpeten är vårt medlemsblad för GFF.

Några har funderat över kopplingen till den stora fina tidningen som Förbundet Fäbodkultur och utmarksbruk FSF ger ut, fyra gånger per år.

Som medlem i vår regional förening är vi också, i den nya ordningen, medlem i FSF. Där kommer de tunga reportagen... Ja, nu har den kommit Nävertrumpeten 2-22,
både som mail och till några per post. Läs här: Nävertrumpeten nr 2 2022
Du som fått Nävertrumpeten som mail men vill ha den tryckt som brev,
betala 100 kronor till bg 5276-7423. Skriv tidningsavgift.
Roligt med fina, flitiga medarbetare! 

Nu har vi skickat ut årets första nummer 2022 av Nävertrumpeten.
Den har skickats som mail till våra medlemmar och några har fått den per post.

Vill du medverka i kommande nummer- hör av dej till caringngsn@gmail.com

Nävertrumpeten, vårt medlemsblad!
Efter vårt årsmöte 4 september -21 beslutades 
att ett nummer till för 2021 kommer ut i december.


Nya styrelsen kommer att att ansvara att medlemsbrev/medlemsblad skickas ut några gånger per år.
I den nya organisationen där GFF är en regional förening i Förbundet Svensk Fäbodkultur, FSF
så får alla medlemmar förbundets tidning. Det ingår i nya medlemsavgiften 300 kronor för 2022.
Faktura kommer att skickas ut i början av året.

Nävertrumpeten kommer att fortsätta som ett medlemsblad för GFF.

Vill du läsa gamla Nävertrumpetar så kolla gamla hemsidan: www.xfabodar.se/medlemsblad

Läs mer om vår föreningen på sidan Om Gävleborgs Fäbodförening

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar