måndag 21 september 2020

Extra årsstämma på Fäbodriksdagen engagerar- 11 motioner har kommit in!

Vilket engagemang inför vår extra stämma i Klövsjö! Huvudfrågan är ju Organisationsförändringen med efterföljande stadgeändring. Men så kom chansen till förlängd motionstid bla pga Covid 19. Motionerna ligger nu på vår hemsida www.fabod.nu. Senare i veckan kommer FSF styrelses förslag till svar, även det läggs ut! Extra årsstämman kommer att förlänas till 10.30 pga av alla motioner, vilket bara är roligt! FSF styrelsen förslag på svar kommer snart nog att läggas ut på vår hemsida www.fabod.nu! Väl mött i Klövsjö!

måndag 31 augusti 2020

Kallelse till GFF årsmöte 19 sept -20

Kallelse Årsmöte GFF Plats: Ljusdalsbygdens Museum, Boställsgatan 5, Ljusdal Tid: LÖRDAG 19 SEPTEMBER KL. 12.00 - 16.00 sedvanliga årsmötesförhandlingar OBS Under övriga frågor diskuteras GFF och Nävertrumpeten i framtiden. Museet är öppet mellan 11.00 - 16.00. Medhavd matsäck (Coronatider) kan intas under gemensamt mingel och ev. guidad museivandring mellan kl. 11 och 13. Vid tretiden bjuder Maggan Granér på fika! Anmäl gärna Ditt deltagande till Calle 070-372 90 71 calle@brinkengard.se VARMT VÄLKOMMEN!

torsdag 30 juli 2020

Första Fäbodkursen blev på Krype fäbod i SöderhamnI helgen var vi 15 personer vid Krype fäbod och genomförde första delen av FSFs fäbodkurs - När förr blir nu om traditionell mjölkhantering med lantraser.
Maten lagade vi ute över öppen eld och som reserv vid de olika kursmomenten hade vi ett tält som skyddade oss mot regn.
En lärorik och "matnyttig kurs" på alla sätt och vis!Flera kurser blir det 2021 Kolla alltid hemsidan www.fabod.nu

onsdag 22 juli 2020

Enkät - "Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv!"

Foto: Christer Morlind


Vi ha fått ut information om denna enkät via Kelvin.
SLU skriver:
Svara gärna på Enkät - "Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv!"
Du som är djurproducent har kanske har mycket att göra just nu, men spara denna info och svara oss så snart du har möjlighet.
Vi ber dig som är ansvarig för en verksamhet med djurproduktion oavsett storlek/omfattning att svara på en anonym enkät gällande ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv”.
Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm och din mejladress har vi fått via Jordbruksverkets företagsregister. Om Du inte fått enkäten (alla har inte uppgivit mejladresser till Jordbruksverket), eller den hamnat i din skräppost så svara gärna via länken nedan:Ange gärna i kommentarfältet att du är fäbodbrukare.

tisdag 14 juli 2020

Fäbodriksdag 26-27 september i Klövsjö

Foto: Christer Morlind

Ja, det är Jämtland Härjedalens fäbodförening som ordnar årets Fäbodriksdag 26-27 september i Klövsjö.
Här kommer programmet
Fäbodriksdag i Klövsjö 26-27 september -20
anmälan ska ske till christer@klovsjo.com,
kassör i JHFF
Aktiviteterna sker ute, eller med max antal 50 personer, så det är Coronasäkert som gäller!

måndag 15 juni 2020

Var med och skriv på uppropet!

Getter i Gåsbäcken. Foto: Carin Gisslén-Schönning


Landsbygden behöver fler små gårdar inte färre!
Nu finns det möjlighet för alla att vara med och skriva under uppropet till stöd för de små gårdarnas och småjordbrukens existens. Och mosaiklandskapet.
Det  var debattinlägget som du läser om nedan.

Gå in på www.fabod.nu där finns en länk för underskrift.
Senast 30 juni  ska uppropet skrivas under och namninsamlingen  ska lämnas till landsbygdsministern och berörda politiker som ett upprop för ett levande lantbruk och en levande landsbygd där det behövs fler nya små gårdar och matföretag, inte färre!

lördag 23 maj 2020

De små gårdarna är allvarligt hotade


De små gårdarna är allvarligt hotade och därmed också mosaiklandskapet och den gastronomiska mångfalden. 
Det skriver flera debattörer i Svenska dagbladet. Publicerad 2020-05-22
Med följande fortsättning:
"Många lantbruk anses för små. För små för mejeriindustrin som anser att en gård med 30-40 kor ger för lite mjölk för att det ska vara lönt att hämta. För små för slakterierna som inte får fulla lastbilar och därför ger avdrag på priset till bonden. För små för grönsaksgrossisterna som hellre vill ha stora volymer och som fått grönsaksodlingen att koncentreras på några färre större odlare i södra Sverige eller helt ersättas av import."
Läs hela inlägget här Upprop för de Små gårdarnas existens


måndag 18 maj 2020

När förr blir nu- ett spännande kursupplägg på Krype fäbodNär förr blir nu... mjölkning och produktion med tradition. 
                                                                                                            


Så här börjar introduktionen till FSFs kursinbjudan
som denna sommar hålls på Krype fäbod 24-26 juli,
strax utanför Söderhamn.


Läs mer i bifogad länk!

"Är du intresserad av
kunskapsförmedling och kompetensutveckling inom fäbodbruk och utmarksbete
med lantrasdjur samt med fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling?
Och är du fäbodbrukare, djurhållare med lantras, intresserad blivande företagare
med eller ännu utan djur?
Då är du välkommen på en inspirerande kurs..."


tisdag 12 maj 2020

Jorden vi ärver, ett filmtips för isolerade och flera


Föreningen Jordens vänner ordnade med en filmvisning 5 maj, som hade temat:
Jorden vi ärver - en global kamp i jämtländskt perspektiv,  .
Filmen var gjord av Maximilian Isendahl , studerande vid SLU i Lund och byggde mycket på intervjuer med  Torgny Östling från NOrdbruk mfl jämtländska småbrukare. 
Ni kan alla se den då den ligger ute på Youtube: 
https://youtu.be/lN8jYszBktU  
Intressant kring hur småbrukare måste kämpa för sin existens och hur mycket kamp som måste till, när man måste stå upp för sina rättigheter.

Har ni mera tid och intresse så läs boken: Levande landskap- en resa till framtidens jordbruk. Författare Mats Ahlberg, Balders förlag. Andas både optimism och sorg.
Varför  läggs så många småbruk ner, frågar han sej. Men Marianne i kapitlet om att Förvalta jorden  säger: jag tror att de mindre djurbesättningarna kommer att få en renässans!
Fråga efter boken på ditt bibliotek- kanske har de servicen "Boken kommer",
så du kan få den hemskickad

fredag 24 april 2020

Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk har haft sin Årsstämma!Så här skriver Victoria från FSF styrelse:
Söndag 19 april genomförde Förbundet Svensk Fäbodkultur & Utmarksbruk (FSF) sin ordinarie årsstämma. En årsstämma som, p g a Coronavirusets framfart och den därav allmänna rekommendationen att inte resa i landet eller träffas fysiskt, för första gången i historien fick hållas i begränsad version via telefonmöte. Men trots tråkigheten att inte få mötas som planerat i verklighetens vackra Ekshärad i Värmland och inte heller få hålla den tänkta nätverksträffen för mjölkproducenter tillsammans med Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk) så blev det ändå ett lyckat telefonmöte.
   En extra årsstämma med motioner, verksamhetsplan, budget, information om arbetet med immateriellt kulturarv mm planeras dessutom istället att hållas i samband med Fäbodriksdagen i Klövsjö i september.
   Vid årsstämman 19 april redovisades en positiv utveckling för förbundet under det gångna året. Medlemsantalet har ökat stort och en god grund för ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete är lagt. Bland annat tack vare att FSF har erhållit finansiering för utgivningen av medlemstidningen under 2020, samt fått finansiering till ett projektarbete tillsammans med Eldrimner under 2020-21, vilket har fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling på fäbod med lantrasdjur.
   Vid stämman antogs enhälligt styrelsens förslag till genomförandeplan för ”En samlad fäbodrörelse” vilket i grunden handlar om att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till delaktighet och information samt att kunna påverka arbetet för att värna och utveckla fäbodbruket i vårt land. Detta innefattar också en förbättrad samordning där FSF och de regionala fäbodföreningarna nu blir integrerade och samverkande i en samlad fäbodrörelse.
Förbundets ordförande Kenneth Johansson fick fortsatt förtroende. Det blev också omval av Carin Gisslén-Schönning och Victoria Johansson Törnqvist, samt nyval till styrelsen av Ingela Kåreskog, Stöllet, och Svante Johansson, Ytterhogdal. Olle Berglund, Dennis Olsson och John Arne Thyselius kvarstår som ledamöter. Stefan Olander och Kristian Olofsson lämnade styrelsen.
   Övrig information efter valen återfinns på FSF:s hemsida
www.fabod.nu
under ”Kontakt och förtroendevalda”.
onsdag 8 april 2020

Glad Påsk Fäbodvänner!

Helga Henschens fredstupp


Det spirar på åkrarna och i land och rabatter, det föds lamm och kalvar, fåglarna ropar ut sina revirsånger, solen värmer och våren kan ingen hindra.
Vi får glädjas över det och hämta hopp!
Livet vann, det vinner, sjunger vi kyrkan i Påsk.
Det får bli vår hälsning!

torsdag 2 april 2020

Prenumerera på Förbundets tidning med rabatt!


Nu har nummer ett av  tidningen från
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) kommit!
Du som är medlem i en regional fäbodförening eller annan
stödjande organisation  till FSF har möjlighet att prenumerera
på tidningen för 150  kronor per år.
Tanken är att det ska komma ut fyra nummer per år.
Sätt in pengarna på bg 5243-8538 och ange "prenumeration"
tillsammans med ditt namn, så kommer den med posten.
Verkligen trevlig läsning!

tisdag 24 mars 2020

Årsmötet är framflyttat och så en uppmuntrande video


Ja, årsmötet är framflyttat för vi hoppas alla på "bättre tider".
Läste en bra och rolig artikel i ATL om att bästa sättet att skydda sej från Coronaviruset är att vara bonde och sitta på sin arbetsplats: traktorn!
"Bönderna är tåliga och slitstarka och har alltid haft stor anpassningsförmåga och det småskaliga vinner i längden".
Ska vi travestera och skriva "fäbodbrukarna"?
Och det ska börjas i tid, så här får ni en liten video att glädjas över.
Sätt på högtalarna!
Blivande Fäbodbrukare?!


söndag 22 mars 2020

Mångbruk i skogen

Mångbruk i skogen

Har vi som fäbodbrukare någon roll i den frågan- är vi med i implementeringen av den Nationella Skogsplanen?
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) var inbjudna till konferens om detta 10 mars i Umeå och jag, Carin åkte som representant.
I min förberedelse pratade jag med flera inom GFF och gjorde detta bildspel. GFF hade många fina exempel, vi är i framkant!
Jag tycker vi blev lyssnade på.
Bildspel om Mångbruk i skogen

söndag 8 mars 2020

Årsmöte med Gävleborgs Fäbodförening 28 marsÅrsmötet är  framflyttat!

Kallelse till Gävleborgs läns fäbodförenings årsmöte 2020-03-28
Årsmötet är fäbodföreningens viktigaste sammanträde som hålls en gång per verksamhetsår, enligt stadgarna. Årsmötet innehåller val av styrelse och godkännande av budget och verksamhetsplan. Årsmötet fungerar också som dechargemöte med en skriftlig verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt beslut om att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
När:
2020-03-28, lördag kl. 12
Var:
Ljusdals Museum, Boställsgatan 5, 827 32 Ljusdal
Obs. Ljusdals Museum har flyttat till nya lokaler. Museet ligger nu helt nära järnvägsstationen i Ljusdal.
Program:
KL 12.00. Anders Assis, chef för Ljusdalsbygdens museum, välkomnar oss till museet och presenterar dess verksamhet. Ljusdalsbygdens museum förvaltar och levandegör kulturarv från nordvästra Hälsingland, såväl det materiella – föremål, arkivalier och foto/film – som det immateriella – berättelser, uppteckningar och de traditionella hantverken. Dessa kunskaper som våra förmödrar och förfäder lämnat över till oss får liv och sammanhang i våra publika verksamheter, men även du som besökare kan delta i dessa processer genom forskning i vårt källmaterial.
Kl. 13.00. Lunch: Knytkalas, som vanligt. Meddela Birgitta Höglund om Du kommer och vad som ingår i din medhavda förning, ring Birgitta: 070-370 94 55.
Kl. 13.30. Årsmötesförhandlingar, enligt föreningens stadgar. Vill Du ha dagordning och stadgar i förväg, maila calle@brinkengard.se

lördag 29 februari 2020

Grattis Krype och GFF


Pengar från Sparbanksstiftelsen vid Swedbank i Söderhamn om 12.000 har beviljats för ersättning till de volontärer som ska jobba vid Barnlägren på Krype i sommar.
Roligt när även ideellt arbete kan uppmuntras.
Glada på bilden är Annika Rudolsson, urfäbodmodern vid Krype och Calle Höglund, ordförande i GFF.
Kom på vårt årsmöte 28 mars så berättar Annika mer!

måndag 17 februari 2020

Fäbodkurs i sommar vid Krype fäbod, Söderhamn

Har du börjat tänka på sommaren?

Här kommer ett fint erbjudande om en kurs i Fäbodbruk vid Krype Fäbod
utanför Söderhamn. Tillsammans med Vuxenutbildningen vid CFL i Söderhamn.
Se vidare på kursbeskrivningen här.

Fäbodkursen på Krype sommaren 2020

Kursen genomförs med fysiska träffar fre-sö en gång i månaden under tiden maj-okt och är kostnadsfri för deltagarna då det är Hälsinglands utbildningsförbund CFL som är kursanordnare.

Vill du veta mer så ring Anders Persson 072-715 57 82 eller
Annika Rudolfsson 076-1851191