måndag 29 mars 2021

Skogsstyrelsen kan ge råd om Skogens miljövärden

 


Passa på att söka stöd/ersättning för skoglig Naturvårdsåtgärd

Vid fäbodarna finns många slag av marker, slåtterängar och beten närmast fäbodvallarna, trädklädda betesmarker närmast inpå och betad skog längre ut.

Nu finns det fler och fler fäbodbrukare som ser över de trädklädda betesmarkerna närmare fäboden och tänker sej skogliga åtgärder. Eller vill utöka betesmarkerna.

Passa på att ta emot skoglig rådgivning kostnadsfritt från Skogsstyrelsen, den möjligheten finns nu.
Och få sen tips om stödet Skogens miljövärden.

Men gör det innan ni börjar med åtgärderna - annars är det för sent att söka stödet.

Inom Stödet skogens miljövärden finns en möjlighet att få bidrag till anpassad röjning, utglesning mm.
Få tips på viktiga naturvärdesträd som kjolgranar, vidkroniga tallar, äldre sälgar och aspar eller andra bärande trädarter som är viktiga att spara..

Det viktiga är att utgå från varje fäbods unika förutsättningar och befintliga natur/kulturvärden.

Ersättningen utgår från en schablon som heter ”sköta natur- och kulturvärden” och
kan sökas från 1 april, se Skogsstyrelsens hemsida
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/

Ersättning som är aktuell vid röjning mm är 9000 kronor per ha.

Fortfarande finns också Nokås stöd att söka för tex renovering av fäbodbyggnader i skogen,
 inte på vallen, tex lador.

Tag alltid kontakt med din regionala skogsstyrelse och fråga efter ansvarig för Skogens miljövärden
tfn 036 35 93 00  eller maila Maja Ramström för allmänna frågor
maja.ramstrom@skogsstyrelsen.se.

 Fäbodbruket svara verkligen upp mot miljömålet Levande skogar!

Lycka till!

Carin