tisdag 18 oktober 2022

Utökat bete- ökad livsmedelsproduktion

 

Foto: Emma Jensén
Läs inventeringen om levande fäbodar igen (se inlägg nedan) som Annika Rudolfsson gjort i X-län.

Nästan 30 fäbodbrukare kan tänka sej att utöka sitt bete om inte om...

Nu kommer vi att ha två träffar med Länsstyrelsen i frågan- kan utökat bete ge ökad livsmedelsproduktion?!

Först ut är 3 november på gamla Herrgården på Högbo bruk kl 13-16.

Vi får besöka deras Ysteri och vi har fokus på lokala fäbodprodukter. Kan vi få fler som producerar fäbodprodukter, nu när vi äntligen har fått varumärkesskydd på ordet Fäbod?

Andra träffen blir på Järvzoo den 21 november 13-16.

Då kommer John Lindström från Skogsstyrelsen och berättar om deras goda bidrag Natur/kultur för att glesa ut skogar kring fäbodar och ta till vara på igenväxta betesmarker. Vi pratar om Gräsbeteskött och Birgitta Sundin Eldrimner är med på länk och berättar om projektet "Opastoriserad dryckesmjölk" mm mm

Välkomna med!

ps finns du inte med i inventeringen, vill vi gärna få kontakt och lägga till dej och din fäbod. 

Ring Annika 076 185 11 91 eller Carin 070 398 378 3