tisdag 27 juli 2021

Årsmöte 4 sept i Ljusdal för GFF

 


Den alldeles nyfödda kalven hemma hos Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod ser framtiden an.

Det gör vi i GFF också och vi bestämde vid vårt styrelsemöte tid för vårt årsmöte till den 4 september på Ljusdals museum.
Vi börjar med välkomstkaffe kl 11.
Anders Assis håller i mingel om "museet en resurs för fäbodkulturen".
13.00 medhavd lunch och sen blir det årsmöte kl 13.30.

Kom ihåg att betala årets avgift 250 kr till bg 5276-7423 så du blir röstberättigad!
Handlingar kommer ut med Nävertrumpeten.

torsdag 1 juli 2021

Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur”: En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv Portström, Sofia

 

Intressant uppsats vid Södertörns högskola av Sofia Portström.

En utgångspunkt har varit- vad är fäbodbruk och en slutsats är ...så mångfasetterat och olika i dagens situation.

Tidigare en livsnödvändighet i bondesamhället, djuren måste ut på bete i skog och utmarker. Hemma skulle det sås  och skördas för vinterfoder och säd. 

Fäbodbruket med utmarksbetet var en ekonomisk nödvändighet.

Lönsamheten vid fäbodbruk idag måste diskuteras för att vi ska kunna behålla de fäbodar som ännu brukas. Och ut fler djur på bete.
En viktig framtidsfråga med många miljö - och hållbarhetsaspekter.

Här kommer länken till uppsatsen
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1305676&dswid=-9007