fredag 5 oktober 2018

Fäbodrådgivare

Ett spännande resultat av behovskartläggningen Vägar framåt (SJV):
Nya upphandlingar publicerade 4 okt av Jordbruksverket
- Rådgivning för svenskt småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap
 (sista anbudsdag den 8 november)

Frågan är om detta kan bli den Fäbodkonsulent som Yasmine Bengtssons projekt utmynnade i 2005.
Den finns på gamla hemsidan www.gfabodar.se men även här Fäbodkonsulent 2005

En annan vinkling kring detta med Fäbodrådgivare/konsulent fick vi på kursen om Måltidsturism och grönt kulturarv i Järvsö 25-26 oktober som anordnades av Knytkraft ekonomisk förening.
Där berättade "fäbodkullan från Svedbovallen" Märit Andersson att Destination Järvsö blivit beviljade medel från Leader som motsvarade tre tjänster. Det växlade man upp och gav timuppdrag till 26 personer.
Alla med specialkompetens för de frågor/områden som de behövde få belysta och arbeta vidare med.
Nu blir det en konferens kring Det stora klivet, i november där man redovisar sin strategi för sitt gedigna
miljöarbete för att få kommunen internationellt miljöcertifierad..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar