torsdag 6 december 2018

Svedbovallen har vilat och öppnar igen sommaren 2019

Ja, både får och personal på Svedbovallen har vilat denna sommarsäsong.
MEN icke utan verksamhet på annat plan av det mera kreativa slaget!
Via Leaderbidrag har de dragit upp riktlinjer till stor inspiration för oss alla! Så här berättade Märit Andersson för oss på Knytkraftskonferensen i Järvsö 25-26 oktober


Svedbovallen och framtiden
       Vi gör det tillsammans
       Kommunen tar ett aktivt ägaransvar och anpassar lokaler och platsen till dagens krav för livsmedelsproduktion
       En fäbodbrukare tar ansvar för djurskötsel och produkttillverkning
       Caféverksamheten utvecklas av annan aktör
       Hembygdsföreningen arbetar med det kulturhistoriska bevarandet
       Leader – gör det möjligt!
       Modern småbruk i kulturhistorisk miljö där skogsbetet är ett produktionssätt idag

Svedbovallen en nyckel till hållbar kunskap?
       Svedbovallen en plats som är gör och visar hantverksmässigt arbete, en autentisk arbetsplats! Möjlighet att bjuda in dig som besökare i det ”Riktigt fäbodlivet”
       Skola för framtidens fäbodbrukare
       Inspirationsplats för hållbar matproduktion, vad kan vi lära oss av fäboddriften idag?
       Utveckla caféverksamheten för mer aktiv kunskapsspridning om  mathantverk som hör fäbodliv till. MJÖLK!
       Tydligare koppling till världsarvet Hälsingegårdar
        
       Svedbovallen 2018-2020 • Nytt verksamhetsansvar. • Projekt 2,7 milj - Leader Hälsingebygden. • Samverkan mellan aktörer som driver fäbobruk & småskaligt mathantverk, café och turistupplevelser, anpassning av lokaler till lagstiftningens krav, övergripande utvecklingsmodell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar