fredag 28 juni 2019

Skötsel av Kulturlandskap i norr, 6 juli -19

Så här skriver Lena Bergils:
Vi behöver Dig och Din kunskap! Här är – med mycket kort varsel och i värsta semestertiden – en förfrågan om Du skulle kunna delta i ett mindre dialogmöte om hur man kan utveckla kunskaperna om skötseln av kulturlandskap? Lördagen den 6 juli 2019 mellan kl. 09.00 och 16.00. Mötesplatsen bli i Dellenbygden i Hudiksvalls kommun. (Preliminärt är Nya konditoriet i Delsbo bokad men platsen kan komma att ändras, meddelas senare.)
Bakgrunden är planerna på en förstudie till ett projekt om fördjupning och utveckling av kunskaper om praktisk skötsel av kulturlandskap. Inför förstudien finns önskan om och behov av kunskaper om och erfarenheter av olika aspekter på praktisk konkreta skötselinsatser.
Projektägare är Hantverkslaboratoriet (*1) och drivs genom nätverket Svenska kulturlandskap. Redan inför förstudien är det angeläget att fånga in synpunkter från dem som har egen praktisk erfarenhet men också från dem, som vet var man kan leta efter kunskaper om landskapets historia. Se mer i inbjudan nedan. (Om Du får problem med att öppna bilagd fil så meddela mig)
Förhoppningsvis kan Du trots kort tidsvarsel vara med och dela tankar och synpunkter kring vad det förstudien ska komma att innehålla. Hantverkslaboratoriet bjuder på lunch och förmiddags – och eftermiddagskaffe.
Kan Du inte delta men har synpunkter och idéer, så hör gärna av Dig till projektledare, Hjalmar Croneborg, verksamhetsledare för Svenska kulturlandskap, landskapsvardskoordinator@conservation.gu.se , telefon 0706150575.
Anmälan senast tisdagen den 2 juli 2019 till undertecknad. Har Du frågor, hör av Dig. Tala om ifall Du har särskilda önskemål på grund av allergi, nedsatt rörelseförmåga eller liknande.
Önskar någon övernattning före eller efter, så var vänlig och informera om det så fort som möjligt - det är fullbokat nästan överallt i bygden eftersom det är stämmohelg i Delsbo. Men vi kan kanske ordna några platser i alla fall. 
Välkomna!
Lena Bergils
Tröskret, Hålsjö 314, 824 68 Näsviken
070-332 17 34 och 070.583 64 85. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar