söndag 8 mars 2020

Årsmöte med Gävleborgs Fäbodförening 28 marsÅrsmötet är  framflyttat!

Kallelse till Gävleborgs läns fäbodförenings årsmöte 2020-03-28
Årsmötet är fäbodföreningens viktigaste sammanträde som hålls en gång per verksamhetsår, enligt stadgarna. Årsmötet innehåller val av styrelse och godkännande av budget och verksamhetsplan. Årsmötet fungerar också som dechargemöte med en skriftlig verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt beslut om att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
När:
2020-03-28, lördag kl. 12
Var:
Ljusdals Museum, Boställsgatan 5, 827 32 Ljusdal
Obs. Ljusdals Museum har flyttat till nya lokaler. Museet ligger nu helt nära järnvägsstationen i Ljusdal.
Program:
KL 12.00. Anders Assis, chef för Ljusdalsbygdens museum, välkomnar oss till museet och presenterar dess verksamhet. Ljusdalsbygdens museum förvaltar och levandegör kulturarv från nordvästra Hälsingland, såväl det materiella – föremål, arkivalier och foto/film – som det immateriella – berättelser, uppteckningar och de traditionella hantverken. Dessa kunskaper som våra förmödrar och förfäder lämnat över till oss får liv och sammanhang i våra publika verksamheter, men även du som besökare kan delta i dessa processer genom forskning i vårt källmaterial.
Kl. 13.00. Lunch: Knytkalas, som vanligt. Meddela Birgitta Höglund om Du kommer och vad som ingår i din medhavda förning, ring Birgitta: 070-370 94 55.
Kl. 13.30. Årsmötesförhandlingar, enligt föreningens stadgar. Vill Du ha dagordning och stadgar i förväg, maila calle@brinkengard.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar