torsdag 2 april 2020

Prenumerera på Förbundets tidning med rabatt!


Nu har nummer ett av  tidningen från
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) kommit!
Du som är medlem i en regional fäbodförening eller annan
stödjande organisation  till FSF har möjlighet att prenumerera
på tidningen för 150  kronor per år.
Tanken är att det ska komma ut fyra nummer per år.
Sätt in pengarna på bg 5243-8538 och ange "prenumeration"
tillsammans med ditt namn, så kommer den med posten.
Verkligen trevlig läsning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar