måndag 26 oktober 2020

Vargfrågan både hos GFF och Förbundet Svensk Fäbodkultur


Vargfrågan är aktuell och här sammanfattar GFF i sin överklagan till länsstyrelsen: Gävleborgs Fäbodförening anser att uttag av 12 vargar i 2 revir är en alltför försiktig förvaltning. Gävleborgs fäbodförening anser att uttaget är för litet och kräver en ökning av uttaget för att sänka rovdjurstrycket med hänvisning till redovisningen ovan. GFF förordar i nu läget att hålla vargstammen strikt till den beslutade förvaltningsnivån, 4 familjegrupper. För att gynna den hotade biologiska mångfalden bered mer plats för fäbodbruk och utmarksbruk. På fäbodriksdagen nyss i Klövsjö, 26-27 sept uttalade de närvarande stöd till Förbundet Svensk Fäbodkulturs skrivelse 
Uttalande rovdjur FSF som också publicerats i Ljusnan 22 oktober. Vi får hjälpas åt att skapa opinion i många sammanhang!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar