torsdag 1 juli 2021

Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur”: En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv Portström, Sofia

 

Intressant uppsats vid Södertörns högskola av Sofia Portström.

En utgångspunkt har varit- vad är fäbodbruk och en slutsats är ...så mångfasetterat och olika i dagens situation.

Tidigare en livsnödvändighet i bondesamhället, djuren måste ut på bete i skog och utmarker. Hemma skulle det sås  och skördas för vinterfoder och säd. 

Fäbodbruket med utmarksbetet var en ekonomisk nödvändighet.

Lönsamheten vid fäbodbruk idag måste diskuteras för att vi ska kunna behålla de fäbodar som ännu brukas. Och ut fler djur på bete.
En viktig framtidsfråga med många miljö - och hållbarhetsaspekter.

Här kommer länken till uppsatsen
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1305676&dswid=-9007


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar