torsdag 29 september 2022

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen

 

Vi har genomfört en helt fantastiskt fin Fäbodriksdag där många berättar att de fått om ny kunskap kring vad vi kan göra för framtiden kring våra fäbodar utifrån miljömålet Levande skogar med stöd från bla Skogsstyrelsen och skogsbolag!
OCH vi har fått en ny ordförande: Peter Helander från Mora.
Vi hälsar Peter välkommen och hans breda erfarenhet av bla riksdagsarbete kommer att hjälpa oss att jobb på rätt nivåer när det gäller våra olika fäbodfrågor!
Och så äger vi numer varumärkesskydd för ordet fäbod, så workshopen kring detta gav styrelsen fler utgångspunkter för fördjupning i frågan. Vem ska få använda, ska vi ha en certifiering osv.
Vi tackar @Älvdalenskommun för festmiddagen och Anna Axelsson för mfl för stort engagemang och utomordentlig logistik!
Vi var drygt 60 deltagare och förbundet växer -nu är vi snart 450 medlemmar inkl regionala föreningar och lokala fäbodlag!
Söndagen ute i fält på Hedbodarna och Brindbergs fäbod blev fina upplevelser för oss alla, inte minst för våra norska gäster.
Kvällens avlutande konsert med kulning, hornblås och sång blev en värdig och mäktig avslutning.
Tack Jennie Tiderman-Österberg mfl som höll i det!
Bild: Kerstin och Marie Nyström berättar om lägerskolor för barn vid Brindbergs fäbodar. Foto: Carin Gisslén-Schönning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar