tisdag 9 januari 2024

Skogsbete eller bete på skogen

 

 

Duger denna vackra skogsbacke som skogsbete?
Nix, inte om vi ska följa Jordbruksverkets regler om vad skogsbete är: "Tydligt betespräglade områden med äldre skog och naturlig föryngring, saknar spår av trakthyggesbruk. Har betats kontinuerligt åtminstone till -60-talet..."
I skogsbacken här är det för många träd! Men kossorna betar marken gladeligt och här växer nattviol, linnea, grönkulla och tallört.
Spillkråkan och gröngölingen bygger sina bon, dyngbaggen mumsar på komockorna och den biologiska mångfalden frodas.

FSF anser att den skogstyp som myndigheterna kallar skogsbete i stället borde kallas något annat, då skogsbete är ett allmänt begrepp som används av gemene man för utmarksbete/bete i skog. Ofta vid fäbodar där mulbetesrätten gäller.

Djuren kan gå helt fritt eller vara inhägnade.

Ett annat alternativ är att vi får nya begrepp inom SJV´s stödsystem där tex utmarksbete i skog och en annan, betesmark vid fäbod, tillkommer. Som kompletterande ersättning till de som ej uppfyller kraven för fäbodersättning. Indirekt får vi då också koll på fler aktiva fäbodar.
I dagsläget har ingen, ingen koll på det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar