fredag 14 september 2018

Vägar framåt, det går framåt!


Vägar framåt och Jordbruksverket
Idag har jag haft telefonsamtal med Camilla Bender Larson på SJV.
om uppföljningen av utredningen Vägar framåt och det går framåt…
Inom några veckor kommer en upphandling av en rådgivningstjänst publiceras
på SJV´s hemsida med utgångspunkt från de föreslagna handlingsplanerna 4,5,6 och 9 i
Behovskartläggningen ”Vägar framåt”.
SJV kommer att upphandla en eller flera rådgivare som kan ge rådgivningsstöd till
aktörer inom fäbodbruket och annat småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap.
Sen tidigare finns utlysningen
·  informationsinsatser kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider
med sista ansökningsdag 21 september
Här kan vi söka för tex Kulturarv och mat på Fäbod/småbruk för barn och unga.
Vill ni veta mera så passa på att prenumerera på liknande utlysningar:
gå in på SJV´s hemsida och fliken Stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar