torsdag 6 september 2018

Vägar framåt om fäbodbrukets framtid

Vägar framåt, ja så heter Jordbruksverkets beställda behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige.
Malin Johansson och Pierre Adolfsson har gjort kartläggningen och den lanserades officiellt i april 2018. Den  delades ut vid Föreningen Sveriges Fäbodbrukarnas årsmöte i Klövjsö.
Deltagarna fick var sitt ex. och de regionföreningarnas representanter fick några extra ex.
Kan beställas genom Camilla Bender Larsson, vid SJV 036-1564 85 ansvarig handläggare.
Vägar framåt

Vi kommer att samtala om den vid en Fäbodträff på Utegården i Älgnäs 9 sept kl 16.
Den kommer också upp som ett ärende på Fäbodriksdagens förhandlingar under söndagen 23 sept.

Kom och var med vid båda tillfällena!
Utegården i Älgnäs i sensommarskrud, Jordärtskockor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar