lördag 5 januari 2019

Nya Landsbygdsprogrammet 2021-2027

Från Kättboåsen. Foto Yvonne Smedberg 
Vintertider i fäbodlanden!
Kanske har någon tid att läsa om det nya Landsbygdsprogrammet
och ha synpunkter! Så viktigt att ta chansen att påverka!

Så här skriver Kristian Olofsson, ordförande för Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk:
Fäbodrörelsen är genom FSF inbjuden till sakråd kring detta den 30 januari på Näringsdepartementet. Dennis Olsson GFF/FSF kommer att medverka som Fäbodrörelsens representant. Vid mötet kommer vi att få en aktuell lägesbeskrivning och det kommer att genomföras en diskussion kring behovet av kompletteringar i det utkast till SWOT-analys som Jordbruksverket nu har presenterat. Detta utkast till SWOT-analys finns tillgängligt via FSF hemsida genom länk, se www. fabod.nu eller här:  Swotanalys
Aktuella frågeställningar som ska diskuteras på mötet är följande:
1. Vilka aspekter anser ni är särskilt viktiga att beakta i den fortsatta processen för framtagandet av en strategisk plan för Sverige 2021–2027?
2. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för den plats ni verkar på (regionala aspekter)?
3. Vilka faktorer vill ni komplettera SWOT-analysen med för att den ska bli ytterligare relevant för er specifika bransch, sektor eller sakområde?

Vi avser nu samla Fäbodrörelsens synpunkter och förslag utifrån våra regionala perspektiv att framföras genom Dennis. Vänd er därför med kompletterande synpunkter och förslag på SWOT-analysen till Dennis som Fäbodrörelsens representant i kontakten med departementet..."

GFF bloggen önskar nu en god fortsättning på det nya året!
Kanske blir du nummer 1100 som tittat in på denna informationssida!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar