söndag 27 januari 2019

Synpunkter på Swotanalysen inför GJP

Lite mindre av skidturer till fäbodstugan har det blivit, men nu finns den här, våra synpunkter på utkastet till Swotanalys som skickats ut till fäbodrörelsen mfl inför arbetet med GJP.
GJP står för den gemensamma jordbrukspolitiken
2021-20127.
Vi som jobbat med dokumentet här är Killan Norell och
Carin Gisslén-Schönning. Vi har tagit emot synpunkter genom en sk Tråd i ett brett mailutskick, genom telefonsamtal och genom personliga kontakter.
I ett inlägg tidigare på bloggen finns bakgrunden till varför vi kände oss uppmanade att "tänka till". En begäran om ett underifrånperspektiv från riksföreningens ordförande Kristian Olofsson (FSF)  med viktiga frågor.
Senare ska vår man Dennis Olsson, medlem både i GFF och
FSF möta många intressenter/myndigheter vid ett Sakråd på Näringsdepartementet 30 januari.
Vi hoppas han får glädje av dessa våra synpunkter!
Synpunkter på Swotanalys

Vill ni läsa mer så ta del av grund dokumentet Förslag till Swot analys SJV
med frågorna till oss Frågor till Fäbodrörelsen
 Ett viktigt inlägg till oss från Kelvin Ekeland PM Kelvin Ekeland har inspirerat oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar